Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Повідомлення про вчинення дитиною чи особою молодіжного віку нового злочину під час перебування на обліку кримінально-виконавчої інспекції

Повідомлення про вчинення дитиною чи особою молодіжного віку нового злочину під час перебування на обліку кримінально-виконавчої інспекції 

 

Додаток 3

до Порядку
взаємодії кримінально-виконавчої

інспекції і
центрів соціальних служб для сім’ї,

дітей та
молоді щодо забезпечення соціального

супроводу і
контролю за поведінкою дітей

та молоді, які
засуджені до покарань,

не пов’язаних
з позбавленням волі, звільнені

від
відбування покарання з випробуванням

або
умовно-достроково

 

 

_______________________________________________

(назва центру СССДМ)

Штамп підрозділу   _______________________________________________
кримінально-виконавчої    _______________________________________________
 інспекції  _______________________________________________ 

______________________________

______________________________

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про вчинення дитиною чи особою молодіжного
віку нового злочину

під час перебування на обліку
кримінально-виконавчої інспекції

  

«___» ______________ 20___ року
порушено кримінальну справу стосовно

_______________________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по
батькові)

19__ року народження, місце
проживання ___________________________________________

_______________________________________________________________________________

який (яка) був (була) засуджений(а)
_________________________________________________

(назва
суду)

________________________________________________________________________________

за ст. ______ Кримінального кодексу
України до ______________________________________

________________________________________________________________________________

(вид та строк покарання)

Кримінальну справу порушено за
ознаками ст. _________ КК України

Фабула злочину:
_____________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________


_________________________________

(посада працівника кримінально-

 

тел. __________________

 

[attachment=44]

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+