Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Повідомлення про зняття дитини чи особи молодіжного віку з обліку кримінально-виконавчої інспекції

Повідомлення про зняття дитини чи особи молодіжного віку з обліку кримінально-виконавчої інспекції

 

 

Додаток 2

до Порядку
взаємодії кримінально-виконавчої

інспекції і
центрів соціальних служб для сім’ї,

дітей та
молоді щодо забезпечення соціального

супроводу і
контролю за поведінкою дітей

та молоді, які
засуджені до покарань,

не пов’язаних
з позбавленням волі, звільнені

від
відбування покарання з випробуванням

  

 

_______________________________________________

(назва центру СССДМ)

Штамп підрозділу   _______________________________________________
кримінально-виконавчої    _______________________________________________
 інспекції  _______________________________________________ 

______________________________

______________________________

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про зняття дитини чи особи молодіжного віку
з обліку

кримінально-виконавчої інспекції

 

_______________________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по
батькові)

19__ року народження, місце
проживання ___________________________________________

_______________________________________________________________________________

який (яка) був (була) засуджений(а)
_________________________________________________

(назва
суду)

________________________________________________________________________________

за ст. ______ Кримінального кодексу
України до ______________________________________

________________________________________________________________________________

(вид та строк покарання)

знятий(а) з обліку кримінально-виконавчої
інспекції «___» _____________ 20___ року

у зв’язку з
______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(підстави зняття з обліку)

_________________________________

(посада працівника
кримінально-

 ____________
 (підпис)

 

тел. __________________

 

[attachment=43]

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+