Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Соціально-територіальне суспільство


Соціально-територіальне
суспільство

Соціально-територіальна спільність — це група людей, що проживають
на певній території, між якими виникають соціально-культурні зв язки завдяки однорідності
об єктивних умов їх життєдіяльності. До таких об єктивних умов можна віднести географічні,
кліматичні, соціокультурні особливості проживання людей.

Людей, що належать до однієї соціально-територіальної спільності,
характеризує те, що всі вони мають притаманні лише їм однакові риси у ставленні
їх до обжитої ними території, що виявляється у стійких економічних (господарських)
зв язках, однорідності умов їхнього проживання у специфіці ведення господарства
і побуту.

Соціально-територіальні
спільності розрізняються між собою за розмірами території, густотою населення, особливостями
соціального, економічного та культурного розвитку, соціальним та національним складом,
географічним положенням та кліматичними умовами.

Соціально-територіальні
спільності поділяються на декілька видів:

  1. адміністративно-територіальні
    спільності;
  2. регіональні
    спільності;
  3. типи поселень.

Адміністративно-територіальні
спільності
— це спільності, утворені на
основі політико-адміністративного або адміністративно-територіального поділу.

У різних країнах
адміністративно-територіальні спільності мають особливу специфіку, відрізняються
за формою, розміром, призначенням і назвою. Так, у США, Індії, Бразилії основні
територіальні спільності — штати, у Німеччині — федеральні землі. В Україні адміністративно-територіальними
спільностями виступають 24 області, Автономна Республіка Крим.

Регіональні
спільності
— це територіальні спільності,
що формуються і розвиваються в окремих регіонах.

Регіоном називається
територіальна одиниця, яка складає єдиний територіально-господарчий комплекс і для
якої характерні певні господарські і культурні зв язки.

Типи поселень — це історично утворені, обумовлені поділом праці форми соціальної
і просторової організації суспільного виробництва та проживання населення.

До типів поселень,
у першу чергу, відносяться сільські і міські поселення, які є об єктом вивчення
спеціальних соціологічних теорій – соціології села і соціології міста.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+