Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Конформізм (підлеглість групі)


Конформізм (підлеглість групі)

Конформізм – підпорядкування індивіда під думку більшості, безумовну згоду з позицією оточуючих незалежно від того, чи відповідає це оцінці самої особи; відмова від власної думки, прийняття позиції соціальної групи незалежно від відповідності такої позиції своїм відчуттям, логіці, прийнятим нормам або морально-етичним стандартам.

1. Нормативний вплив групи – підпорядкування її нормам, страх бути відкинутим групою, втратити її підтримку, прагнення заслужити схвалення групи, побоювання бути вигнаним, стати чужим і т. д.

2. Інформаційний вплив – прагнення в умовах неясної ситуації покластися на думку інших, що володіють, імовірно, більш надійною інформацією.

Особливим різновидом конформної поведінки є автоматичне підпорядкування людини команді особи, що володіє (на думку такої людини) владним авторитетом. Експериментально було доведено, що люди здатні заподіяти біль, страждання, навіть зазіхнути на життя іншої людини, керуючись тільки своїм уявленням про те, що той, хто віддає такий наказ має на це право. При цьому власна оцінка змісту такого наказу відсутня, а також, усуваються такі стримуючі мотиви, як почуття жалості, вимоги моралі і т. д.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+