Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Поняття соціального розвитку


Поняття соціального розвитку

Поняття розвитку є інтегральною характеристикою всіх об’єктів, яким притаманна зміна. Це поняття стає важливою категорією багатьох наук, в тому числі і соціології. Без цього поняття практично неможливо зрозуміти і пояснити ті процеси, які відбуваються в окремих соціальних структурах, в суспільстві в цілому.

Під розвитком розуміють незворотну, направлену, закономірну зміну матеріальних та ідеальних об’єктів.

Саме наявність цих трьох властивостей відрізняє процеси розвитку від всіх інших змін.

Соціальний розвиток – це зміна суспільства, яка призводить до появи нових суспільних відносин, інститутів, норм і цінностей.

В результаті розвитку виникає новий якісний стан об’єкта, який виступає як зміна його складу або структури (тобто виникнення, трансформація або зникнення його елементів і зв’язків).

Важлива характеристика соціального розвитку – період часу, протягом якого воно здійснюється. Необхідно також враховувати, що основні риси соціального розвитку виявляються тільки по закінченні певного часу. Результатом соціального розвитку є новий кількісний і якісний стан соціального об’єкта, зміна його структури та організації.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+