Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Тенденції сучасного світового розвитку


Тенденції сучасного світового розвитку

В останні десятиліття особливо чітко проявили себе деякі нові тенденції і проблеми соціального, економічного, політичного та культурного розвитку загальносвітового характеру, які виникають на цій основі. Це насамперед процеси глобалізації в економічній і культурній галузях, інформаційна революція та створення світових інформаційних мереж, екологічна загроза самому існуванню людського суспільства.

Глобалізація. Цим поняттям зазвичай позначають процеси становлення більш-менш єдиних загальносвітових систем в економіці, технології, інформації, політиці і т.д. У результаті таких процесів країни і народи стають не тільки взаємопов’язаними між собою, а й взаємозалежними.

Глобалізація як одна з провідних тенденцій сучасного світу стимулює ріст і прогрес у сфері економіки, технології, інформаційних систем, несе величезний потенціал соціальних (і культурних) змін. Вона формує в різних країнах нове, в значній мірі уніфіковане сприйняття дійсності, новий стиль життя людей, нові цінності і таким чином сприяє підтягування країн, що розвиваються до рівня сучасної цивілізації.

Інформаційна революціяУ чисто технічному плані зазвичай виділяють наступні елементи інформаційної революції:

  • винахід і широке поширення телебачення;
  • поширення не тільки провідного, а й радіотелефонного зв’язку;
  • винахід і широке використання оптичного кабелю;
  • винахід комп’ютера, персонального комп’ютера і широка комп’ютеризація сучасного суспільства;
  • використання в цілях радіо-і телезв’язку штучних супутників Землі;
  • побудова всесвітньої системи Інтернету.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+