Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Статистичні взаємозв’язки та їх аналіз

Статистичні взаємозв’язки та їх аналіз

Розрізняють два види залежностей: функціональні (прикладом яких можуть служити закони Ньютона в класичній фізиці) і статистичні. Закономірності масових громадських явищ складаються під впливом безлічі причин, які діють одночасно і взаємопов’язано.

Вивчення такого роду закономірностей в статистиці і називається завданням статистичної залежності. У цій задачі корисно розрізняти два аспекти: вивчення взаємозалежності декількох величин та вивчення залежності однієї або більшої кількості величин від інших. В основному перший аспект пов’язаний з теорією кореляції (кореляційний аналіз), другий – з теорією регресії (регресійний аналіз).

В основі регресійного аналізу статистичної залежності ряду ознак лежить уявлення про форму, напрямку і щільності взаємозв’язку.

 

 

Україна – сучасні технологічні інновації в емпіричних дослідженнях

За останнє десятиліття відбувся суттєвий стрибок у технічному забезпеченні роботи соціолога.

Швидке просування в наше життя персональних комп’ютерів і заснованих на їх використанні технологій докорінно змінило можливості і стиль роботи дослідника.

Перше і головне достоїнство їх у тому, що вони – справді «персональний» інструмент в руках людини на зразок ручки, калькулятора. Вони дозволяють, не звертаючись до програмістів та інших фахівців, самостійно і ефективно виконувати складні роботи.

Програмне забезпечення – друга невід’ємна частина цих інновацій. Розвинуте програмне забезпечення також дозволяє вирішити велику частину стандартних завдань.

І нарешті, відносно невисока вартість робить всі ці технологічні нововведення доступними для невеликих дослідних груп, змінюючи організаційні принципи самої дослідницької роботи.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+