Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Методи прогнозування


Методи прогнозування

У наш час, за оцінками фахівців, нараховується понад 200 різних методів прогнозування. З них на практиці використовується не більше 15-20.

Метод колективної генерації ідей (“мозкової атаки”). Передбачає формування групи учасників з високим рівнем загальної ерудиції (не більше 15 осіб).

Метод “Дельфі”. Отримав назву від давньогрецького міста Дельфі, в якому мешкали оракули (мудреці); розглядається вченими як один з найефективніших експертних методів. Визначається трьома основними особливостями:

1) анонімністю експертів;

2) використанням результатів попереднього туру опитувань;

3) статистичною характеристикою групової відповіді.

індивідуальне передбачення експерта — використання оцінок “експерта-лідера” в певній сфері прогнозування;

історична аналогія, заснована на перенесенні закономірностей розвитку схожих подій за часом чи з інших сфер знання;

статистичне моделювання — розроблення й аналіз моделей, які створюються на базі статистичного

За ступенем формалізації всі методи прогнозування можна розділити на: 1) інтуїтивні і 2) формалізовані.

Серед конкретних методів прогнозування зазвичай виділяють: екстраполяцію; інтуїтивні (експертні) методи, морфологічний аналіз; прогнозний сценарій; прогнозний граф і «дерево цілей»; матричний метод; математичні методи прогнозування.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+