Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Національне відродження в Галичині


Національне
відродження в Галичині. Іван Могильницький – борець за права української мови

Важливу роль в
українському національному відродженні в Галичині відіграв отець Іван Могильницький (1778-1831).
І. Могильницький народився 19 серпня 1778 р у селі Улюч Сяноцького повіту
(нині Польща) в сім’ї греко-католицького священика. У 1800 р. закінчив
богословський факультет Львівського університету.

У тому ж 1800 р.
висвячений на священика. 31815р. обіймає посаду референта з питань шкільництва,
а з 1817 р. – інспектора українських народних шкіл Перемишльської
греко-католицької єпископської єпархії. На цих посадах займався просвітницькою,
науковою та громадською діяльністю.

У 1816 р. у Перемишлі
створює першу офіційну українську громад­ську просвітню організацію –
Товариство галицьких греко-католицьких священиків. Пише статут цього
товариства та домагається його затвердження 5 липня 1816 р. австрійським урядом
у Відні. Статут передбачав розвиток на­родних шкіл, просвітницьку діяльність та
видання книжок на релігійну та гуманітарну тематику «простою мовою», уживаною
серед україн­ського населення. Хоч Товариство офіційно проіснувало лише два
роки, фактично його діяльність продовжувалася і далі.

У 1816 р. І.
Могильницький стає ректором Дяковчительского ін­ституту у Перемишлі, створеного
для підготовки вчителів для народ­ них шкіл. Пише статут інституту, який був
затверджений австрійським урядом 24 серпня 1818 р. За ініціативи І.
Могильницького в інституті почалося викладання предмету «Руській правопис», що
забезпечило поширення шкільної освіти українською мовою. Разом з митрополи­том
М. Левицьким домагаються у 1818 р. видання урядового декрету щодо запровадження
викладання у народних школах Східної Галичини українською мовою.

У 1821 р. обстоює
право митрополита друкувати свої циркуляри (куренди) українською мовою. У
відповідь на сумніви австрійської влади щодо того чи зрозуміла ця мова
народові, та чи відрізняється вона від польської мови, І. Могильницький складає
доповідь на німецький, у якій доводить, що «руська (українська) мова не тільки
зрозуміліша для місцевого населення від польської, а і є однією з найдавніших
се­ред слов’янських мов». У 1829 р. ця доповідь була видана українською та
польською мовами під назвою «Відомість історіческа о рускім язиці». Згодом,
«Відомість» перевидавалася у Від­ні, Львові, Петербурзі, увійшла до «Записок о
Южной Руси» П. Куліша під назвою «О древности и самоб
ытности южнорусского языка»
(1856 р.). Таким чином робота % Могильницького стала першим на­уковим
обґрунтуванням на захист української мови.

І. Могильницький є
автором підручників для українських народних шкіл – «Буквар славено-руського
язика», «Наука християнська», «Ка- техизм малий», «Правила школьнії»,
«Логіческія наставленія». Всі ці підручники були вперше написані української
мовою.

Заслуги І.
Могильницького високо оцінювались. Так, у 1818 р. за просвітницьку та духовну
діяльність австрійський уряд надав йому права шляхетства. Його видатний вклад у
національне відродження визнавали М. Андрусяк, І. Франко, М. Грушевський та
багато інших відомих українських громадських та наукових діячів.

Помер І.
Могильницький 24 червня 1831 р., похований у Перемишлі.

Таким чином, у ході
боротьби проти польського і російського коло­ніалізму українська
політико-правова думка Х
VІ-ХVVІІІ ст. збагатилася важливими ідеями державної
незалежності й автономії, суверенітету і рівності, волі і демократії, правди і
справедливості.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+