Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Конституція України – джерело норм права соціального забезпечення


Конституція України – джерело норм права соціального забезпечення

Основним джерелом права соціального забезпечення України, як і будь-якої
іншої галузі права, є Конституція України. Статтею 46 Конституції гарантовано право громадян на соціальний захист, що включає
право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати
працездатності, втрати годувальник, безробіття з незалежних від них обставин, а
також у старості та в інших ви­падках, передбачених законом.

Це право гарантується загальнообов’язковим державним соціальним
страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і
організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення;
створенням мережі державних, комунальних, приватних закладів для догляду за
непрацездатними.

Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основ­ним джерелом
існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового
мінімуму, встановленого законом.

А статтею 92 Конституції встановлено, що основи соціального захисту, форми
і види пенсійного забезпечення визначаються ви­ключно законами України.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+