Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Порядок та умови призначення і виплати допомог на дітей одиноким матерям


Порядок та умови призначення і виплати допомог на дітей одиноким матерям

Відповідно до статті 18-1 Закону України «Про державну
допомогу сім’ям з дітьми», право на допомогу на дітей одиноким матерям мають
одинокі матері, одинокі усиновителі (які не перебувають у шлюбі), якщо у
свідоцтві про народження дитини відсутній запис про батька дитини або запис про
батька проведено в установленому порядку за вказівкою матері, які мають дітей
віком до 18 років, а також дітей віком до 23 років, які навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах та професійно-технічних навчальних закладах, і які не мають власних сімей.

Право на вказану допомогу мають вдови та вдівці з дітьми,
які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію.

Якщо одинока мати (вдова, вдівець) уклала шлюб, за нею
зберігається право на одержання допомоги на дітей, які народилися до шлюбу, за
умови якщо ці діти не були усиновлені чоловіком (дружиною).

Жінка, яка має дітей від особи, з якою вона не перебувала
і не перебуває в зареєстрованому шлюбі, але з якою вона веде спільне
господарство, разом проживає і виховує дітей, права на одержання допомоги,
встановленої на дітей одиноким матерям, вона не має. При реєстрації цією жінкою
шлюбу з особою, яка є батьком її дітей, допомога на дітей, народжених від цієї
особи, не призначається.

Допомога на дітей одиноким матерям не призначається у
разі перебування дитини на повному державному утриманні.

Якщо дитина, яка перебуває на повному державному
утриманні, під час літніх канікул перебуває вдома, зазначена допомога
призначається за повні місяці перебування дитини вдома на підставі довідки
навчального закладу.

Допомога на дітей одиноким матерям призначається
незалежно від одержання на дітей інших видів допомоги.

Допомога на дітей одиноким матерям,
одиноким усиновителям (вдовам, вдівцям) призначається на кожну дитину.

Розмір допомоги перераховується з дня досягнення дитиною
відповідного віку без звернення одержувача допомоги до органу праці та
соціального захисту населення.

Для одержання допомоги на дітей одиноким матерям до
органу праці та соціального захисту населення подаються такі документи:

1) Заява про призначення допомоги, що складається за
формою, затвердженою Мінпраці;

2) Довідка державного органу реєстрації актів цивільного
стану про підстави внесення до книги реєстрації народжень відомостей про батька
дитини;

3) Копія свідоцтва про народження дитини;

4) Довідка про проживання дитини з матір’ю, видана за
місцем проживання сім’ї. У разі неможливості одержати таку довідку орган праці
та соціального захисту населення здійснює обстеження сім’ї за місцем проживання
і складає акт із зазначенням факту проживання дитини з матір’ю. У разі, коли
дитина навчаєть­ся за межами населеного пункту, в якому проживає мати, і не
пе­ребуває на повному державному утриманні, замість довідки про проживання
дитини з матір’ю подається довідка з місця проживання матері та довідка з місця
проживання (навчання) дитини.

Усиновителі подають також копію рішення про усиновлення.

Вдови та вдівці подають довідку про те, що вони не
одержують на дітей пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію.

Якщо одинока мати народила дитину за межами України і не
може подати документ, який підтверджує той факт, що вона є одинокою матір’ю,
рішення про призначення їй допомоги на дитину приймається органом праці та
соціального захисту населення на підставі обстеження матеріально-побутових умов
сім’ї і документа про народження дитини.

Допомога на дітей одиноким матерям призначається з
місяця, в якому було подано заяву з усіма необхідними документами, та
виплачується щомісяця по місяць досягнення дитиною 18-річно­го (учнями —
23-річного) віку включно.

Допомога призначається органами праці та соціального
захисту населення за місцем їх проживання. Також допомога може бути призначена
за місцем фактичного проживання за умови подання довідки про неодержання
зазначеної допомоги в органі праці та соціального захисту населення за місцем
реєстрації.

Виплата допомоги надітейодинокимматерям(батькам)
припиняється у разі:

 • позбавлення волі отримувача допомоги за вироком суду;
 • скасування рішення про усиновлення дитини або визнання його
  недійсним;
 • реєстрації дитиною шлюбу до досягнення нею 18-річного віку;
 • смерті дитини;
 • смерті отримувача допомоги.

Виплата допомогинадітейодинокимматерям (батькам)
зупиняється у разі:

 • тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання;
 • відібрання дитини в отримувача допомоги безпозбавлення
  батьківських прав;
 • тимчасового працевлаштування дитини.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+