Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Соціальний захист малозабезпечених осіб


Соціальний захист малозабезпечених осіб

Соціальний захист малозабезпечених осіб регулюється ЗУ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям – щомісячна допомога, яка надається малозабезпеченим сім’ям у грошовій формі в розмірі, що залежить від величини середньомісячного сукупного доходу сім’ї.

Право на державну соціальну допомогу мають малозабезпечені сім’ї, які постійно проживають на території України.

Відповідно до Закону України «Про державну соціальну
допомогу малозабезпеченим сім’ям»:

 • малозабезпечена сім’я — це сім’я, яка з поважних або
  незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний доход нижчий від
  прожиткового мінімуму для сім’ї;
 • прожитковий мінімум для сім’ї — визначена для кожної
  сім’ї залежно від її складу сума прожиткових мінімумів, розрахованих та
  затверджених відповідно до Закону України «Про прожитковий мінімум»;
 • середньомісячний сукупний дохід сім’ї — обчислений у
  середньому за місяць дохід усіх членів сім’ї з усіх джерел надходжень протягом
  шести місяців, що передують місяцю звернення за призначенням державної
  соціальної допомоги.

Заява про надання державної соціальної допомоги подається уповноваженимпредставникомсім’їдомісцевоїдержавної адміністрації або до виконавчого комітету сільської, селищної ради. Виконавчий комітет сільської, селищної ради передає заяву про надання державної соціальної допомоги до місцевої державної адміністрації.

У заяві дається згода сім’ї на збір інформації про неї, про її власність, доходи та майно.

Місцеві державні адміністрації для мети цього Закону мають право користуватися всіма офіційними джерелами інформації, в тому числі й інформацією органів доходів і зборів.

Державна соціальна допомога призначається з місяця звернення, якщо протягом місяця подано всі необхідні документи.

Розмір державної соціальної допомоги визначається як різниця міжпрожитковим мінімумом для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом, який обчислюється за методикою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, але цей розмір не може бути більшим ніж 75 відсотків прожиткового мінімуму для сім’ї.

Для кожної дитини (крім дитини-інваліда), яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї, рівень забезпечення прожиткового мінімумузбільшуєтьсяна10відсотків,адлякожної дитини-інваліда, яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї, для кожної дитини, яка утримується матір’ю (батьком, усиновителем), що не перебуває у шлюбі, і запис про батька (матір) цієї дитини у Книзі реєстрації народжень провадиться в установленому порядку за вказівкою матері (батька), для кожної дитини, в якої один або обоє батьків є інвалідами I або II групи, – на 20 відсотків.

Розмір державної соціальної допомоги збільшується на кожну дитину віком до 13 років на 250 гривень, на кожну дитину віком від 13 до 18 років – на 500 гривень.

Максимальнийрозмірдержавноїсоціальноїдопомогиз урахуванням збільшення її розміру на кожну дитину, яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї, не може перевищувати прожитковий мінімум для сім’ї.

Державна соціальна допомога призначається на шість місяців.

Одиноким особам, визнаним за результатами медико-соціальної експертизинепрацездатними,якіне мають інших джерел до існування, державна соціальна допомога може бути призначена на строк визнання особи непрацездатною.

Одиноким особам, які досягли 65-річного віку і не мають інших джерел до існування, державна соціальна допомога можебути призначена довічно.

Зазначені у частинах другій та третій цієї статті умови застосовуються також при призначенні державної соціальної допомоги непрацездатному подружжю при відсутності осіб, зобов’язаних їх утримувати відповідно до закону.

У разі затвердження нового рівня забезпечення прожиткового мінімуму розмір призначеної допомоги перераховується без звернення уповноваженого представника сім’ї.

Державна соціальна допомога виплачується раз на місяць за місцем проживання уповноваженого представника сім’ї державними підприємствами зв’язку чи перераховується на особовий рахунок уповноваженого представника сім’ї в банківській установі.

Затримка виплати державної соціальної допомоги з вини органу, що її призначає чи виплачує, не допускається.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+