Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Соціальні ризики: поняття та класифікація


Соціальні ризики: поняття та класифікація

Вся система
соціального забезпечення створюється і функціонує в державі для захисту
населення від соціального ризику. Саме соціальні ризики є наріжним каменем
всього соціального забезпечення. Теорія “соціальних ризиків” почала інтенсивно розроблялась
ще в 20-30 рр. минулого століття. Згідно із цією теорією соціальне забезпечення
надається членам суспільства в зв’язку із настанням різних обставин, так званих
соціальних ризиків, а під соціальним ризиком автори розуміють ризик втрати
заробітку. Матеріальний рівень в сучасному суспільстві залежить від заробітку.
Будь-якому, хто живе за рахунок продажу своєї робочої сили загрожує дві
небезпеки – втрата працездатності, з одного боку і безробіття, з іншого. І в
тому і в іншому випадку особа втрачає заробіток. Саме цей ризик втрати
заробітку і є соціальним ризиком.

Під соціальним
ризиком
сьогодні слід розуміти ймовірні події, які породжуються об’єктивними соціально-значимими
причинами і призводять до втрати заробітку особи, зниження доходів нижче
прожиткового мінімуму, необхідності в медичній допомозі та інших соціальних
послугах.

Ознаки соціального
ризику:

 • мають
  об’єктивний характер, наступають незалежно від волі особи,
 • виникнення
  цих обставин завжди впливає на матеріальний, життєвий рівень особи;
 • закріплені
  у законодавстві, їх перелік вичерпний, тобто розширеному тлумаченню не
  підлягає;
 • є
  підставою для призначення того чи іншого виду соціального забезпечення, тобто є
  обов’язковою частиною юридичного складу, який спричиняє виникнення, зміну або
  припинення соціально-забезпечувальних правовідносин.

Класифікація
соціальних ризиків може проводитись з різним критеріями.

Так, за критерієм організаційно-правової формирозрізняють: страхові та нестрахові соціальні ризики.

За змістом можна виділити такі основні соціальні ризики:
непрацездатність, безробіття, малозабезпеченість, втрата годувальника.

В Конституції
України окреслюється менш вузьке коло соціальних ризиків, ніж передбачено
іншими нормативно-правовими документами. Так, в Конституції йдеться про втрату
працездатності, старість, втрата годувальника, безробіття. Проаналізувавши
сучасне соціально-забезпечувальне законодавство можна зобразити таку систему соціальних
ризиків:

 1. Безробіття;
 2. Малозабезпеченість;
 3. Втрата
  працездатності: постійна і тимчасова;
 4. Втрата
  годувальника (смерть).


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+