Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Експертна нарада як особливий вид колективної експертизи у сфері соціально-політичного прогнозування


Експертна нарада як особливий вид колективної експертизи у сфері соціально-політичного
прогнозування

Методи колективної експертної оцінки засновані на
виявленні узагальненої оцінки експертної групи шляхом аналізу та обробки індивідуальних
незалежних оцінок експертів, що входять до складу групи.

В основі застосування методів колективної
експертної оцінки лежить гіпотеза щодо наявності у експертів умінь оцінити з достатнім
ступенем вірогідності: важливість і знання проблеми фактора, параметра, напряму
розвитку, ознаки тощо; час здійснення тієї чи іншої події; значення параметрів,
які прогнозуються; доцільність вибору одного з альтернативних шляхів розвитку об’єкта
прогнозування і т. ін.

Методи колективної експертної оцінки
за ознакою способу отримання інформації від експертів умовно можна розподілити на
дві великі групи: методи групової експертизи і методи анкетування.

Найбільш часто використовуються
такі методи групової експертизи: експертних комісій, колективної генерації ідей
(метод “мозкової атаки”), оперативних ігор.

Інший поширений метод колективної
експертної оцінки – метод експертних комісій, коли організація роботи
експертів будується за принципом круглого столу. Під час спільної роботи експерти
пропонують свої варіанти прогнозу, разом обґрунтовуючи і обговорюючи їх. По можливості,
вони намагаються виробити єдину точку зору відносно прогнозу. Проте дошкульним місцем
цього методу є те, що в основі вироблення єдиної думки лежить логіка компромісу,
котра може привести до надмірного впливу окремих експертів (через їхній авторитет)
на міркування решти членів експертної групи.

Метод генерації ідей (“мозкових
атак”) заснований на стимулюванні творчої діяльності експертів шляхом сумісного
обговорення конкретної проблеми. При цьому обговорення регламентується певними правилами:
забороняється оцінка ідей, що висуваються; обмежується час одного виступу; припускаються
багаторазові виступи кожного експерта; пріоритет щодо виступу має експерт, який
розвиває попередню ідею; обов’язково фіксуються всі ідеї; оцінка ідей, що висунуті,
здійснюється на наступних етапах.

Відомі три різновиди методу колективної генерації ідей (“мозкової атаки”):
метод прямої групової експертизи (“пряма мозкова атака “), метод “групової
згоди” і метод “оперативної творчості”.

Метод прямої групової експертизи заснований на гіпотезі про те, що серед ідей, запропонованих
експертами, є принаймні декілька добрих. Порядок проведення прямої групової експертизи
такий: перед групою експертів різних спеціальностей ставиться проблема, яка може
мати декілька варіантів рішень. Мета методу полягає в збиранні ідей щодо поставленої
проблеми. Потім в декілька етапів проводиться їх аналіз, відбираються найбільш раціональні
і виключаються непридатні. Найбільш часто цей метод застосовується на рівні зовнішньополітичних
і стратегічних рішень, а також при воєнно-економічному і воєнно-технічному прогнозуванні.

Метод “групової згоди” заснований на проведенні групової експертизи з метою визначення
згоди й єдності поглядів щодо прогнозованого питання. У цьому процесі беруть участь,
як правило, шість експертів. Встановлено, що збільшення кількості експертів більше
шести веде до збільшення часу та ускладнює одержання згоди, не збільшуючи суттєво
кількості запропонованих ідей. При зменшенні кількості експертів можливо, що будуть
враховані не всі обставини та знижений ступінь точності прогнозу.

Метод “оперативної творчості припускає, що суть проблеми в цілому і можливі підходи до
її вирішення відомі тільки керівнику роботи. У цьому випадку опитування експертів
потрібне для того, щоб переконатися, що підхід до вирішення проблеми є правильний,
а також отримати упевненість в роботі.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+