Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Сутність, зміст, соціальна цінність та основні функції права


2. Сутність, зміст, соціальна цінність та основні функції права

Сутність – це внутрішній зміст предмету, що виражається у єдності всіх його
різноманітних якостей та відносин.

Сутність права – головна ідея права, що висловлює його соціальне призначення
та цілеспрямованість, яка формулюється об’єктивними умовами життєдіяльності суспільства
і знаходить своє вираження в змісті права.

{lang_content_nav} права – вся сукупність правових приписів, за допомогою яких здійснюється
врегулювання суспільних відносин. Розрізняють два види змісту:

1. Соціально – політичний – відображає економічну, політичну, класову сутність
та націленість права.

2. Спеціально – юридичний – характеризує право як специфічне інституційне явище.

Є і більш ширше визначення вказаного поняття сутність права.

Сутність права – це обумовлена матеріальними та соціально-культурними умовами
життєдіяльності
суспільства, характером класів, соціальних груп населення, окремих індивідів
загальна воля – що виступає як результат узгодження,
сполучення приватних або специфічних інтересів,
виражена в законі або іншим способом, визнана державою
та така, що виступає внаслідок цього загально соціальним
масштабом, мірою (регулятором) поводження і діяльності людей. Необхідним є розуміння того, що на кожному
етапі існування держави сутність права буде різною, але при цьому також необхідним
є і розуміння того, що в любому суспільстві ( класово – антагоністичному, соціально
– неоднорідному) сутність права залишається незмінною в тому, що право було, є і
буде завжди власно нормативним регулятором суспільних відносин поведінки людей.

Поняття права охоплює два аспекти,
які виражають його сутність:

 1. ціннісно-нормативний;
 2. регулятивний.

Якщо з ціннісно–нормативної точки
зору право є мірою свободи, рівності та справедливості, то з регулятивної точки
зору – право направлено на упорядкування суспільних відносин.

Було б абсолютно невірно відокремлювати
один від іншого класовий та соціальний аспекти сутності права. І один і другий складають
єдину, хоч і суперечливу, сутність права як універсального регулятора суспільних
відносин через державно закріплену міру свободи, рівності та справедливості.

Сутність, тобто сама головна, визначальна риса, властивість усього,
що придумано людиною,
полягає в цінності, потребі, у призначенні даного предмета або явища для суспільства. Тому сутність права, як і сутність
держави,
полягає в його соціальному призначенні
– у врегу
люванні суспільних відносин, в організації керування суспільством.

Розкрити значення права для суспільства та конкретизувати його сутність покликана категорія «цінність права». У навчальній літературі вона не одержала широкого визнання.

Представляється доцільним запропонувати дане поняття для розуміння.

Соціальна цінність об’єктивного права – це здатність права служити засобом для задоволення справедливих, прогресивних потреб та інтересів
як усього
суспільства так і окремих його членів.

Цінність права виражається в тому, що:

 • право – це засіб організації керування суспільством, воно надає діям людей погодженість;
 • реалізація правових норм призводить до
  впорядкованості
  суспільних відносин;
 • право – необхідна умова життя та розвитку сучасного суспільства;
 • право – це дієвий засіб захисту існуючого суспільного
  ладу, правові норми встановлюють міри відповідальності
  (кримінальної, адміністративної, цивільно – правової) за суспільно
  небезпечні і шкідливі для суспільства діяння;
 • право – це засіб відновлення суспільства, фактор прогресу; воно розвиває
  ті суспільні відносини, у яких суспільство зацікавлене;
 • надто важливе значення права як інструмента переходу до нових економічних і
  політичних
  відносин, рішення глобальних проблем
  сучасності;
 • право – виразник справедливості;
 • за своїм призначенням воно протистоїть несправедливості, «юстиція» у перекладі з латинського означає справедливість;
 • право визначає міру свободи особи в суспільстві;
 • право і свобода особи невіддільні одне від одного,
  оскільки право, визначаючи масштаб, кордони свободи, допомагає індивіду їх усвідомити.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+