Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Прогалини в праві та юридичні колізії: поняття та шляхи їх усунення


5. Прогалини в праві та юридичні колізії: поняття
та шляхи їх усунення

У практичній діяльності щодо застосування
норм права іно­ді виникає ситуація, коли спірні відносини мають правовий хара­ктер,
входять до сфери правового регулювання, але не передба­чені конкретною нормою права.
Така ситуація характеризується тим, що суб’єкт застосування норм права виявив прогалину
в за­конодавстві.

Прогалина в законодавстві являє собою відсутність конкре­тної
норми, яка необхідна для регламентації відносин, що вхо­дять до сфери правового
регулювання. 
Вони існують в основному тому, що:

1) з’являються нові
суспільні відносини, які в момент прийняття закону не існували і не могли бути враховані
законодавцем;

2) існують недоліки
розробки тих чи інших законів.

Види прогалин:

1) початкові (коли
законодавець не врахував ті чи інші від­носини, які мали б бути врегульовані законом);

2) подальші (коли
прогалини виявляються вже в процесі правового регулювання, процесі застосування
норм права);

3) реальні (коли
прогалини у законодавстві дійсно мають місце);

4) уявні (коли висловлюється
думка щодо існування наче б прогалин, але насправді ситуація взагалі знаходиться
поза право­вим полем).

Виділяють ще й такі види прогалин як: повні та часткові,
подоланні та неподоланні, навмисні (В.В.Лазарєв).

Ідеальним способом
усунення прогалин у законодавстві є прийняття уповноваженим органом нормативно-правового
акту, закріпляючого норму або групу норм, яких не вистачає. Однак швидке усунення
таким способом прогалин не завжди є можли­вим, оскільки пов’язано з процесом правотворчості.
А суб’єкт за­стосування норм права зобов’язаний винести рішення щодо кон­кретної
справи незалежно від наявності або відсутності відповід­ної норми в законодавстві.
Спочатку, орган, який застосовує но­рми права повинен визначати місце ситуації,
що розглядається у системі суспільних відносин. У тому випадку, якщо дані суспіль­ні
відносини знаходяться у сфері правового регулювання – справа повинна бути вирішена.
Для цього використовують інститут ана­логій, який означає схожість життєвих ситуацій
і правових норм. Існує два оперативних метода
подання прогалин – це викорис­тання аналогії закону і аналогії права
.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+