Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Романо-німецька правова сім’я і її особливості


4. Романо-німецька правова сімя і її особливості

Серед ознак романо-германської
правової сім’ї
можна виділити наступні:

 • єдина ієрархічно побудована система форм права, в якій домінуюче місце займають
  нормативно-правових актів (законодавство);
 • головна роль у формуванні права приділяється законодавцю, який створює загальні
  юридичні правила поведінки; особа, яка застосовує норми права (суддя, адміністративні
  органи тощо) повинна лише точно реалізувати ці загальні норми в конкретних правозастосовних
  актах;
 • маються писані конституції, що мають вищу юридичну силу;
 • високий рівень нормативних узагальнень досягається за допомогою кодифікованих
  нормативних актів;
 • вагоме положення займають підзаконні нормативні акти (регламенти, інструкції,
  циркуляри й таке інше);
 • розподіл системи права на публічне та приватне, а також на галузі;
 • правовий звичай і юридичний прецедент виступають у якості допоміжних, додаткових
  форм права;
 • на першому місці знаходяться не обов’язки, а права людини та громадянина;
 • особливе значення має юридична доктрина, яка розробила і розробляє в університетах
  основні принципи (теорію) побудови даної правової сім’ї.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+