Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Англосаксонська правова сім’я

3. Англосаксонська правова
сім’я

В англо-американській
правовій сім’ї
поєднання загальних та спеціальних засобів характеризується
тим що: значна частина загальних правових засобів входить до складу механізму правового
впливу поряд зі спеціальними і при цьому порушується оптимальність у корисності
перших.
До того ж рівень нормативності знижує менш загальний та абстрактний
характер норми права, а також можливість її об’єктивації не тільки у нормативно-правових
актах, але й у судових прецедентах. Тому рівень нормативності країн цієї правової
сім’ї – середній.

Серед ознак цієї правової
сім’ї можна виділити такі:

 • основною формою права виступає судовий прецедент (правила поведінки, сформульовані
  суддями в їхніх рішеннях по конкретній справі, які поширюються на аналогічні справи);
 • прецеденти носять індивідуальний (казуїстичний) характер;
 • провідну роль у формуванні права (у правотворчості) відіграють суди, які у
  цьому зв’язку займають особливе місце в системі державних органів;
 • на першому місці знаходяться не обов’язки, а права людини і громадянина, які
  захищаються насамперед судом;
 • велике значення має процесуальне (процедурне, доказове) право, що багато в
  чому визначає право матеріальне;
 • відсутні кодифіковані галузі права;
 • відсутній розподіл права на приватне і публічне;
 • законодавство і правові звичаї виступають у якості допоміжних, додаткових
  форм права;
 • юридична доктрина, зазвичай, носить суто прагматичний, прикладний характер.

Особливості права
США:

 1. в основу покладено право Англії;
 2. прецедент дещо обмежений законодавством
  штатів і федеральним законодавством;
 3. законодавство штатів не тільки
  не збігається, але може навіть суперечити одне одному;
 4. тенденціями
  розвитку законодавства є збільшення обсягу федеральної нормотворчості.Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+