Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Лобіювання в Канаді


Лобіювання в Канаді

Регулювання лобіювання політичних
інтересів суспільства в Канаді здійснюється в рамках Закону про реєстрацію лобістів 1988 року в його редакції від 20 червня 2005 р. У розвитку цього закону
у 1997 році було опубліковано Кодекс поведінки
лобістів
, який носить рекомендаційний характер, а у 1998 році – Загальне керівництво
до реєстрації лобістів

Основний зміст канадського законодавства полягає в тому, що особи, які отримують
грошове винагородження за взаємодію з посадовими особами державних органів влади
з метою сприятливого вирішення питань законодавчого, організаційного або фінансового
характеру повинні дотримуватися вимог до розкриття інформації. Законодавство передбачає
єдину систему реєстрації лобістів, що працюють в інтересах бізнесу або некомерційних
організацій У преамбулі Закону про лобіювання відображені його чотири основоположні
принципи, на які посилаються і інші документи в сфері лобіювання:

1) вільний та відкритий доступ до державного управління є важливим
аспектом відстоювання суспільних інтересів;

2) лобіювання
посадових осіб державних органів влади є легітимною діяльністю

3) необхідно, щоб члени державних установ та суспільство мали
інформацію про осіб, які здійснюють лобіювання

4) система реєстрації лобістів, що отримують винагороду за свою
діяльність, не повинна перешкоджати вільному та відкритому доступу до державної
влади

Закон про лобіювання постановляє необхідність
реєстрації будь-якої особи, що здійснює лобістську діяльність. Враховуючи, що метою
реєстрації є забезпечення прозорості лобістської діяльності, суспільство, засоби
масової інформації та державні посадовці мають змогу дізнатися, хто здійснює вплив
на владу, з якою метою, в інтересах яких структур. Інформація, представлена під
час реєстрації, є доступною громадськості в мережі Інтернет через систему он-лайн
Реєстрації лобістів а також вона надається після дзвінка, листа або відвідування
офісу Відповідального у справах лобіювання


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+