Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Причини виникнення міжнародного лобізму


Причини виникнення міжнародного лобізму

Лобізм – важливий фактор формування іміджу будь-якої країни в
міжнародному середовищі та захисту її інтересів. Можливість розвитку міжнародного
лобізму випливає з глобалізації, яка не лише відкриває кордони, а й наближує
народи один до одного, збільшує кількість міжурядових і транснаціональних контактів.
Рішення урядів та міжнародних організацій стосуються різних груп світової спільноти,
а тому їх діяльність має бути транспарентною і відкритою

Сенс міжнародного лобізму полягає в донесенні позиції
держави (її політичної еліти, органів, бізнес-структур) або транснаціональної корпорації
до органів влади держави яка «лобіюється». Ефект від такого лобіювання досягається,
коли відповідна позиція втілюється в публічно-владному рішенні.

Під міжнародним лобіюванням можна розуміти просування
інтересів держави або ТНК на рівні функціонування міжурядових організацій або на
наднаціональному рівні влади.

У структурі
міжнародного лобізму як специфічної форми комунікацій
з громадськістю можна
виокремити кілька основних елементів, які забезпечують його здійснення. Клієнтами,
що ініціюють комунікацію та представляють інтереси, які лобіюються, можуть бути
суб’єкти різного рівня: національні фірми та установи, транснаціональні корпорації,
національні держави, міжнародні організації та неурядові інституції національного
чи міжнародного характеру – тобто практично всі міжнародні актори та учасники глобального
управління.

Суб’єктами
міжнародного лобіювання
можуть бути як окремі лобісти (найняті для лобіювання
конкретних питань державами, міжнародними організаціями, ТНК, фірмами або штатні
фахівці зі зв’язків з громадськістю транснаціональних корпорацій), так і організовані
групи – PR-агентства чи фірми, що спеціалізуються у цій галузі

Об’єктами
міжнародного лобіювання
є організації та установи, що ухвалюють рішення, які
зачіпають інтереси світової спільноти або її окремих сегментів

Предметом лобіювання є рішення, що мають наднаціональний характер або
стосуються інтересів окремих груп сегментів світової спільноти (частіше, на нашу
думку, все ж таки превалює спроба захистити національні інтереси на міжнародному
рівні).

Отже, міжнародна лобістська діяльність є взаємодією
юридичних чи фізичних осіб зі структурами державної влади та інституціями управління,
що складаються на глобальному рівні, задля впливу на розробку та прийняття ними
рішень у своїх інтересах чи інтересах конкретних клієнтів.

Основними завданнями лобістської діяльності в міжнародному
середовищі є:

 • налагодження комунікацій з національними державними структурами
  та міжнародними інституціями, їх інформування з питань, пов’язаних з предметом
  лобіювання;
 • моніторинг роботи у сферах, що стосуються інтересів країни
  чи організації;
 • забезпечення представництва інтересів держави чи організації
  іншої країни на різних рівнях державної влади або глобального управління;
 • вплив на законодавство, що зачіпає інтереси відповідних
  сегментів світової спільноти;
 • забезпечення поінформованості і розуміння законодавцями
  їх проблем та діяльності.

Отже, міжнародна лобістська діяльність є взаємодією юридичних чи
фізичних осіб зі структурами державної влади та інституціями управління, що складаються
на глобальному рівні, задля впливу на розробку та прийняття ними рішень у своїх
інтересах чи інтересах конкретних клієнтів

Наприклад – У США лобізм
є професією, що закріплена на законодавчому рівні. В «Акті про відкритий лобізм»
терміном «лобіст» визначається особа, яку найнято клієнтами за фінансову або іншу
винагороду задля надання послуг, що включають більше ніж один лобістський контакт.
Сьогодні у законодавстві США лобізм чітко визначений та витлумачений


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+