Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Ознаки міжнародного лобізму


Ознаки міжнародного лобізму

Лобіювання
– специфічний вид паблік рилейшнз, пов’язаний з комунікаціями різних соціальних
груп і організацій з представниками влади для захисту своїх інтересів під час прийняття
тих чи інших рішень органами державної влади і управління В умовах глобалізації
та формування глобального управління воно все більш стає міжнародним

У структурі міжнародного
лобізму
як специфічної форми комунікацій з громадськістю можна виокремити
кілька основних елементів, які забезпечують його здійснення. Клієнтами, що ініціюють
комунікацію та представляють інтереси, які лобіюються, можуть бути суб’єкти різного
рівня: національні фірми та установи, транснаціональні корпорації, національні держави,
міжнародні організації та неурядові інституції національного чи міжнародного характеру
– тобто практично всі міжнародні актори та учасники глобального управління.

Об’єктами міжнародного лобіювання є
організації та установи, що ухвалюють рішення, які зачіпають інтереси світової спільноти
або її окремих сегментів

Відповідно
до об’єктів лобіювання, можна говорити про три рівні міжнародного лобізму –
національний, регіональний і глобальний. Перший пов’язаний із просуванням інтересів
інших держав представниками певної країни (внутрішній лобізм), а також тиском транснаціональних
корпорацій або окремих держав на уряди інших країн з метою прийняття рішень, що
відповідають їхнім інтересам (зовнішній лобізм). Останні – із впливом на рішення
регіональних і міжнародних організацій.

Основними завданнями
лобістської
діяльності в міжнародному середовищі є:

  • налагодження комунікацій з національними державними структурами
    та міжнародними інституціями, їх інформування з питань, пов’язаних з предметом лобіювання;
  • моніторинг роботи у сферах, що стосуються інтересів країни
    чи організації;
  • забезпечення представництва інтересів держави чи організації
    іншої країни на різних рівнях державної влади або глобального управління.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+