Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Підсистема політики


Підсистема політики

Термін
політична система з’явився в політичному лексиконі в 50-60-х роках XX ст. Як науковий
термін, поняття „система” вводить в біологію Берталанфі в 20-х роках для позначення
процесу обміну клітини з зовнішнім середовищем. В його інтерпретації система представляє
собою сукупність взаємопов’язаних елементів, при цьому зміна навіть одного з них
призводить до зміни в цілій системі.

В
стосунку до суспільства поняття „система” став використовувати Патерсон, який розглядав
суспільство як взаємодію чотирьох підсистем: економічної, політичної, соціальної
і духовної. Кожна з них виконує певні функції, а разом, вони забезпечують життєдіяльність
всього суспільства в цілому.

Політична
система
— це цілісна
сукупність державних і недержавних суспільних інститутів, правових і політичних
норм, взаємовідносин політичних суб’єктів, засобами яких здійснюється влада і управління
суспільством.

Політична
система суспільства

інтегрована сукупність відносин влади, суб’єктів політики, державних та недержавних
соціальних інститутів, покликаних виконувати політичні функції щодо захисту, гармонізації
інтересів соціальних угруповань, спільнот, суспільних груп, забезпечувати стабільність
і соціальний порядок у життєдіяльності суспільства.

Системна модель вперше була розроблена Д. Істоном.
Сутність політичної системи, за тлумаченням вченого, розкривається в її функціях
авторитарному розподілі цінностей у суспільстві та легітимізації цього
розподілу
. Процес функціонування системи описується через відносини обміну з
зовнішнім середовищем. Вона зберігає стійкість, якщо знайдений певний баланс між
імпульсами, що “входять”, проникаючими у середовища, і імпульсами, що
“виходять”, що є реакцією системи на отриману інформацію. “Вхід”
виражений двома видами імпульсів: вимога громадськості (підвищення заробітної
плати, розширення соціальних програм, права і свободи громадян) і підтримка. Підтримка
може проявлятися як у матеріальній формі (сплата податків, військова служба), так
і у вигляді дотримання законності, повага до органів влади, до державної символіки,
активної участі у політичному житті. Переробивши інформацію, політична система приймає
конкретні рішення (закони, накази) і здійснює все для їх реалізації (“вихід”).
“Вхід” і “вихід” складають безперервний цикл, який називається
“петлею зворотного зв’язку”.

Якщо
імпульси, що “виходять”, відповідають оцінюванням населення, то суспільна
підтримка політичної системи посилюється. Підтримка з боку народу рішень і дій системи
є умовою її легітимності.

І
навпаки, відсутність підтримки може призвести до кризи політичної системи. Дестабілізуючим
фактором можуть стати помилкові рішення влади, прийняті або в результаті досить
слабких імпульсів (система не має достатньої інформації для прийняття оптимальних
рішень), або в результаті досить високих вимог, що викликає перенасиченість системи
інформацією.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+