Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Державні органи та їх класифікація


Державні органи та їх класифікація

Орган державичастина державного апарату — група осіб, або одна
особа, що має юридично визначену державо-владну компетенцію для виконання завдань
і функцій держави. Кожний орган держави створюється для здійснення певного виду
діяльності. Державні органи управління діляться на: – законодавчі виконавчісудові – органи з окремим статусом (президент, НБУ, ГП)

Заобсягом владних повноважень органи
держави класифікуються на центральні (вищі) та місцеві.

Заширотою компетенціївиділяються органи держави загальної і спеціальної компетенції.

Заспособом формування: виборні і призначувані;

Запорядком функціонування й ухвалення рішень: колегіальні й одноособові.

На
механізм держави, класифікацію його вищих органів справляє безпосередній уплив принцип
поділу влади, відповідно до якого створюються законодавчі, виконавчі і судові органи.

Можна виділити такі типові державні
органи
:

 • глава держави (президент, монарх,
  іноді — колегіальний орган)
 • органи законодавчої влади — парламент
 • органи виконавчої влади (уряд, міністерства,
  відомства, органи державного управління на місцях)
 • органи судової влади — уся судова
  система країни
 • силові органи — поліція, органи державної
  безпеки, прокуратура, збройні сили та ін.

За строком функціонування:

 • постійні — створюються без обмеження строку
  дії;
 • тимчасові — створюються для досягнення короткострокових
  цілей.

За територією дії:

 • загальні (загальнофедеральні у федеративній
  державі) — поширюються на всю територію держави;
 • суб’єктів федерації — у федеративній державі;
 • місцеві — діють в адміністративно-територіальних
  одиницях.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+
Попередній розділ
Наступний розділ