Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Критерії прийняття рішень

Критерії прийняття рішень

У процесі відбору базових варіантів
необхідно керуватися певними критеріями, за якими можуть оцінюватись варіанти рішень.
Вибір критеріїв — процес творчий і досить часто неформалізований. Назвемо деякі
загальні групи критеріїв, що можуть використовуватися
для порівняння варіантів:

 • економічні (собівартість, рентабельність,
  прибутковість тощо);
 • технологічні (надійність, якість,
  термін експлуатації і т. д.);
 • техніко-економічні (продуктивність,
  строк окупності, інвестиції, експлуатаційні витрати тощо);
 • ергономічні (безпека, зручність
  тощо);
 • психологічні (навички керівництва,
  індивідуальні особливості та ін.);
 • соціальні (юридичні норми, соціальні
  наслідки та ін.);
 • екологічні (природоохоронні норми,
  екологічні стандарти, екологічний моніторинг і наслідки).

У колективному прийнятті рішень
важливо «домовитися», чітко узгодити, якими пріоритетними критеріями доцільно користуватись
під час аналізу та вибору рішення.

Для цього можна скористатись індивідуальними
й колективними експертними оцінками. Аналітики виявляють свої суб’єктивні погляди
на проблему, по-різному розставляють акценти, дають різні прогнози. Дія того щоб
рухатися вперед, слід пам’ятати про компроміси.

Визначальні фактори
Підхід
Застосовувані критерії прийняття
управлінських рішень
Зовнішнє середовище: науково-технічні фактори, економічні фактори, природні фактори, юридичні фактори Внутрішнє середовище: витрати, терміни. Завдання: терміни, витрати, вигоди.
Цілком раціональний
Кількісні (максимізація прибутку акціонерної вартості фірми й ін.)
Зовнішнє середовище: фактори культурного оточення, демографічні фактори, політичні фактори і т. п. Внутрішнє середовище: корпоративна культура (норми, цінності), ієрархія і повноваження в організації, особистісні особливості, організаційна структура і т. п.
Завдання: учасники, баланс сил, баланс інтересів тощо.
Цілком ірраціональний
Якісні
(завоювання престижу фірми, інтереси груп усередині фірми, задоволення амбіцій
керівника й ін.)
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+