Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Президент України та його Адміністрація як суб’єкт прийняття політичного рішення


Президент України та його Адміністрація як суб’єкт прийняття політичного
рішення

Президент України є гарантом державного суверенітету,
територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод
людини і громадянина
.

На
виконання своїх повноважень Президент України може приймати два види правових актів:
укази і розпорядження. Проекти правових актів Президента України розробляють та
вносять Глава Адміністрації Президента України, радники Президента України, структурні
підрозділи Адміністрації Президента України, Кабінет Міністрів України, міністерства,
центральні органи виконавчої влади у межах своєї компетенції, Рада Міністрів АРК.
На підпис Президентові України укази та розпорядження подає Глава Адміністрації
Президента України.

Правові
акти Президента України є підзаконними, оскільки приймаються на основі та в межах
Конституції і законів України.

Указице нормативно-правові чи індивідуально-владні
акти, які приймаються Президентом України на виконання Конституції та законів України
з найважливіших питань державного і суспільного життя. Нормативні акти Президента
України поширюються на невизначене коло суб’єктів правовідносин, а індивідуально-владні
акти мають індивідуальне, тобто персоніфіковане спрямування.

Указами
Президента України оформляються:

 • скасування актів Кабінету Міністрів України, Ради Міністрів АРК, рішень голів місцевих
  державних адміністрацій;
 • нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань;
 • присвоєння вищих дипломатичних рангів, вищих військових звань, інших спеціальних
  звань і класних чинів;
 • прийняття до громадянства України та припинення громадянства України, надання притулку;
 • рішення Президента України щодо призначення та звільнення з посад керівників відповідних
  державних органів, установ та організацій;
 • встановлення президентських відзнак та нагородження ними;
 • помилування.

Розпорядженняце індивідуально-владні внутрішньо-організаційні
акти Президента України, що приймаються з питань кадрового та іншого забезпечення.

Розпорядженнями
Президента України оформляються:

 • рішення з кадрових, оперативних та організаційних питань Адміністрації Президента
  України;
 • призначення уповноважених Президента України для представництва інтересів глави
  держави у відповідних державних органах, установах, організаціях;
 • доручення Кабінету Міністрів України, міністерствам та іншим центральним органам
  виконавчої влади;

Правові
акти Президента України не пізніше ніж у п’ятнадцятиденний строк після їх підписання
оприлюднюються в офіційних друкованих виданнях: “Урядовий кур’єр”, “Офіційний
вісник України”. Оприлюднені правові акти набирають чинності через 10 днів
або в інший визначений самим правовим актом строк, але не раніше дня опублікування
у зазначених офіційних виданнях.

Ненормативні
правові акти Президента України оприлюднюються дещо по-іншому – шляхом надсилання
певним державним органам, органам місцевого самоврядування, які у свою чергу зобов’язані
повідомити ті підприємства, установи чи організації, на які поширюється владно-регулюючий
вплив правових актів глави держави. Набирають чинність ненормативні правові акти
Президента України з моменту їх отримання адресатами або у визначений актом строк.
Індивідуально-правові акти про призначення, звільнення з посад набирають чинність
з моменту їх підписання Президентом України.

Адміністрація Президента
України

постійно діючий орган, утворений Президентом України для здійснення його повноважень.

Загальне керівництво Адміністрацією
здійснює Глава Адміністрації.
Основними
завданнями Адміністрації є забезпечення здійснення Президентом України його конституційних
повноважень на засадах відкритості, гласності та прозорості.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+
Попередній розділ