Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Поняття політичного рішення


Поняття політичного рішення

Політичне рішення є важливим елементом
політичної діяльності й реалізації політичних цілей. Політичне рішення – це здійснюваний в індивідуальній чи колективній формі процес визначення завдань
політичної дії, етапів, способів її досягнення.
Через конкретні політичні рішення політична влада втілює
свою волю в управлінський процес відповідно до інтересів керівних груп.

Прикладом
політичних рішень можуть бути закони, накази, розпорядження, постанови тощо. Вони
бувають: загальнодержавні, регіональні та місцеві; колегіальні та одноосібні; стратегічні
і тактичні. Існують також оперативні рішення, що їх приймають задля залагодження
гостроактуальних поточних проблем.

Прикладом
офіційного політичного рішення, що має історичне значення, є “Акт проголошення
незалежності України”, прийнятий Верховною Радою України 24 серпня 1991 р.
Повний зміст цього документа розкриває структуру, зміст та інші характеристики його
як політичного рішення.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+