Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Рада Національної безпеки та оборони України як суб’єкт розробки та прийняття політичного рішення


Рада Національної безпеки та оборони України як суб’єкт розробки та прийняття
політичного рішення

Рада національної безпеки і оборони
України
 — координаційний орган з питань національної безпеки і оборони
при Президентові України.

Відповідно до статті 107 Конституції України РНБОУ координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони. Рішення
РНБОУ вводяться в дію указами Президента України. Компетенція та функції РНБОУ визначаються
законом.

Відповідно
до Закону України «Про Раду національної безпеки і оборони України» функціями цього
органу є:

 • Внесення пропозицій Президенту України щодо реалізації засад
  внутрішньої і зовнішньої політики у сфері національної безпеки і оборони.
 • Координація
  та здійснення контролю за діяльністю органів виконавчої влади у сфері національної
  безпеки і оборони у мирний час.
 • Координація
  та здійснення контролю за діяльністю органів виконавчої влади у сфері національної
  безпеки і оборони в умовах воєнного або надзвичайного стану та при виникненні кризових
  ситуацій, що загрожують національній безпеці України.

Стаття 4. Компетенція Ради
національної безпеки і оборони України

1) розробляє та розглядає на своїх
засіданнях питання, які відповідно до Конституції та законів України, Стратегії
національної безпеки України, Воєнної доктрини України належать до сфери національної
безпеки і оборони, та подає пропозиції Президентові України, приймає рішення щодо:

 • визначення стратегічних національних інтересів України, концептуальних
  підходів та напрямів забезпечення національної безпеки і оборони у політичній, економічній,
  соціальній, воєнній, науково-технологічній, екологічній, інформаційній та інших
  сферах;
 • проектів
  державних програм, доктрин, законів України, указів Президента України, директив
  Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, міжнародних договорів, інших
  нормативних актів та документів з питань національної безпеки і оборони;
 • удосконалення
  системи забезпечення національної безпеки та організації оборони, утворення, реорганізації
  та ліквідації органів виконавчої влади у цій сфері;
 • проекту
  Закону України про Державний бюджет України по статтях, пов’язаних із забезпеченням
  національної безпеки і оборони України;
 • матеріального,
  фінансового, кадрового, організаційного та іншого забезпечення виконання заходів
  з питань національної безпеки і оборони;
 • заходів
  політичного, економічного, соціального, воєнного, науково-технологічного, екологічного,
  інформаційного та іншого характеру відповідно до масштабу потенційних та реальних
  загроз національним інтересам України;
 • доручень,
  пов’язаних з вивченням конкретних питань та здійсненням відповідних досліджень у
  сфері національної безпеки і оборони, органам виконавчої влади та науковим закладам
  України;
 • залучення
  контрольних, інспекційних та наглядових органів, що функціонують у системі виконавчої
  влади, до здійснення контролю за своєчасністю та якістю виконання прийнятих Радою
  національної безпеки і оборони України рішень, введених в дію указами Президента
  України;
 • забезпечення
  і контролю надходження та опрацювання необхідної інформації, її збереження, конфіденційності
  та використання в інтересах національної безпеки України, аналізу на її основі стану
  і тенденції розвитку подій, що відбуваються в Україні і в світі, визначення потенційних
  та реальних загроз національним інтересам України;
 • питань
  оголошення стану війни, загальної або часткової мобілізації, введення воєнного чи
  надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях, оголошення в разі потреби
  окремих місцевостей України зонами надзвичайної екологічної ситуації;
 • невідкладних
  заходів із розв’язання кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України;


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+