Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Роль та місце альтернативи в процесі розробки та прийняття політичного рішення


Роль та місце альтернативи в процесі розробки та прийняття політичного рішення

Можливість вибору, а отже, і рішення,
– як елемента процесу управління, випливає із самої дійсності, з її відносної поліваріантності.
Ключовим питанням є вибір найкращого варіанту. При виборі варіанту чи засобу дій
важливе значення має набір та порівняння альтернатив.
Прийняття до розгляду певної альтернативи
є можливим тоді, коли вона прийнята як потенційне рішення поставленої проблеми.

Можна
погодитись з тією точкою зору, що не обов’язково потрібен набір взаємовиключних
варіантів. Передумова вибору припускає, що суб’єкт управління (лідер) повинен порівнювати
не тільки логічно взаємовиключні, але й близькі варіанти, «а також й варіанти-гібриди»,
які поєднують декілька варіантів, у тому числі й взаємовиключних.

Оцінка різних варіантів повинна
давати відповіді на ряд питань: яким буде стан проблеми згідно з кожним варіантом
після її вирішення; скільки часу та які засоби будуть необхідні; як і які труднощі
необхідно подолати при реалізації різних варіантів; як буде відбиватися кожен варіант
на суспільстві в цілому.

3. Виявлення альтернатив. Генерування
альтернативних варіантів рішень може здійснюватися або безпосередньо, або з допомогою
спеціальних експертних процедур. Процедури генерування альтернативних варіантів
можуть передбачати як спеціальну організацію і проведення експертиз із використанням
методів типу «мозкової атаки» тощо, так і створення автоматизованих систем генерування
альтернативних варіантів у складних випадках.

Технології генерування альтернатив
досить різноманітні, це можуть бути методи індивідуального творчого пошуку (метод
аналогій, ідеалізації, інверсії), методи колективного пошуку («мозкова атака», «конференція
ідей», «колективний блокнот») тощо.

4. Попередній вибір кращої альтернативи. Попередній
аналіз запропонованих альтернатив відсіває «слабкі» варіанти. Технології визначення
кращої альтернативи різноманітні, універсальних методів не існує. Можуть залучатися
висококваліфіковані спеціалісти, які здатні дібрати кращі варіанти рішень для більш
глибокого та грунтовного аналізу. Мають також ураховуватися специфічні особливості
ситуації, встановлені в процесі її діагностики. Часто ситуації настільки складні,
що описати їх можна лише приблизно за допомогою ряду моделей, і значну роль відіграють
досвід та інтуїція управлінця.

5. Вивчення та оцінка альтернатив. Вивчення
альтернативних рішень та їх наслідків проводиться у два етапи. На першому етапі
оцінюється можливість реалізації кожної альтернативи. Оцінка базується на аналізі
умов, у яких виконуватиметься ця альтернатива. На другому етапі оцінюється можливість
наслідків реалізації кожної альтернативи. Така оцінка залежить не тільки від зовнішніх
умов, але й від дій, обумовлених альтернативою. У тих випадках, коли це вдасться,
на першому і другому етапах визначається вірогідність реалізації їх наслідків.

У процесі відбору базових варіантів
необхідно керуватися певними критеріями, за якими можуть оцінюватись варіанти рішень.
Вибір критеріїв — процес творчий і досить часто неформалізований. Назвемо деякі
загальні групи критеріїв, що можуть використовуватися
для порівняння варіантів:

 • економічні (собівартість, рентабельність,
  прибутковість тощо);
 • технологічні (надійність, якість,
  термін експлуатації і т. д.);
 • техніко-економічні (продуктивність,
  строк окупності, інвестиції, експлуатаційні витрати тощо);
 • ергономічні (безпека, зручність
  тощо);
 • психологічні (навички керівництва,
  індивідуальні особливості та ін.);
 • соціальні (юридичні норми, соціальні
  наслідки та ін.);
 • екологічні (природоохоронні норми,
  екологічні стандарти, екологічний моніторинг і наслідки).

У колективному прийнятті рішень
важливо «домовитися», чітко узгодити, якими пріоритетними критеріями доцільно користуватись
під час аналізу та вибору рішення.

Для цього можна скористатись індивідуальними
й колективними експертними оцінками. Аналітики виявляють свої суб’єктивні погляди
на проблему, по-різному розставляють акценти, дають різні прогнози. Дія того щоб
рухатися вперед, слід пам’ятати про компроміси.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+