Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Політичні традиції та їх вплив на процес прийняття політичного рішення


Політичні традиції та їх вплив на процес прийняття політичного рішення

Політичні традиції — нормативні
зразки політичної поведінки, які історично виникли, передаються з покоління в покоління
та зберігаються упродовж тривалого часу.
Політичні
традиції можуть бути старими чи новими, національними чи світовими, динамічними
чи статичними, з високою чи слабкою стійкістю.

Це
звичаї і правила поведінки у політичному житті, що склалися історично і передаються
від покоління до покоління. Іншими словами, це поважання і додержання певного політичного
порядку, форм політичної дії, певна політична практика. Така практика є конкретно-історичною,
притаманна певному народові, нації і невіддільна від них, їхнього способу і особливостей
життя.

По
суті, політичні традиції є найважливішими факторами формування політичної культури
людини (особистості), соціальної групи, класу, політичної партії чи об’єднання,
нації, народу.

Політичні
традиції існують у формі звичаїв, певних принципів і норм поведінки, ритуалів та
обрядів. Вирізняють прогресивні, регресивні, консервативні, ліберальні політичні
традиції. Передаються різними способами: усно, письмово, зорово та інституціонально.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+