Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Бюрократичний механізм реалізації політичного рішення


Бюрократичний механізм реалізації політичного рішення

У демократичному суспільстві основні функції бюрократії
зводяться до того, що, по-перше, бюрократична система забезпечує функціонування
політичної системи, політичних та суспільних соціальних інститутів.
По-друге, бюрократична система сприяє
виробленню відповідних справжніх інтересів народу, демократичних концепцій і механізмів
їх практичної реалізації. По-третє, здійснення контрольних функцій за діяльністю
окремих елементів бюрократичної системи з метою відвернення їх ймовірного відходу
від демократичних принципів політичного і суспільного управління, закритості і недоступності
для будь-якого громадянина суспільства. По-четверте, керівництво діяльністю спеціальних
інститутів по вивченню політичних процесів, що відбуваються в суспільстві, узагальненню
досвіду і виробленню рекомендацій поглиблення демократизації політичного життя.

Бюрократія
– властива структура соціально неоднорідного суспільства, неминучий атрибут державних,
особливо виконавчих органів. Бюрократія обслуговує інтереси, насамперед, панівних
в суспільстві соціальних сил, створює умови для утвердження таких політичних відносин,
які б сприяли зміцненню базових відносин. Проте бюрократичний, чиновницький апарат
є не тільки породження об’ єктивних обставин, панівних в економічній базі сил, а
й здатний конкретними зусиллями сприяти докорінним перетворенням у базі з метою
формування нових панівних у економіці і політиці сил. Ознаки бюрократизму (формалізація,
ієрар-хічність, регламентація) властиві будь-якій системі соціального управління.

Сучасна бюрократія має безпосередні можливості і вплив
на вектори розвитку політичних процесів. Не буде перебільшенням, констатація того,
що бюрократія в сучасному суспільстві має вплив на політичні рішення і в багатьох
аспектах є впливовим політичним ресурсом. С.Гантінгтон, аналізуючи причини повернення
молодих режимів до авторитаризму, використовує поняття “бюрократичний авторитаризм”,
підкреслює тим самим, що саме бюрократія може відігравати суттєву роль у встановленні
авторитарного правління або повернення тоталітаризму, що може бути реакцією на пріоритети
нового соціально-економічного розвитку


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+