Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Ефективність імплементації політичних рішень в концепції П.Сабатєр


Ефективність імплементації політичних рішень в концепції П.Сабатєр

Для того щоб якось узагальнити досвід
використання моделі «зверху – донизу» в дослідженнях процесу реалізації державних
рішень, американським ученим П. Сабатьєром було виділено «шість об’єднуючих характеристик»,
необхідних для забезпечення ефективності ходу здійснення проектів
:

1. Формулювання чітких і значущих
цілей.

2. Розробка каузальної моделі для
обґрунтування зв’язаності цілей і засобів.

3.
Офіційна структуризація повноважень і відповідальності між чиновниками-виконавцями
і «групами-мішенями».

4.
Забезпечення професійного і відповідального характеру роботи офіційних виконавців.

5. Забезпечення соціально-політичної
підтримки виконання рішень «зверху» (з боку політиків) і «знизу» (з боку груп інтересів).

6.
Забезпечення достатнього рівня розвитку соціально-економічного середовища, який
не повинен нейтралізувати функціонування наведених вище чинників.

При уважному розгляді цього переліку
умов можна відмітити, що в даній моделі «зверху-донизу» пріоритет все ж таки віддається
раціональному проектуванню цілей і засобів того або іншого державного акту, а потім
«вертикальному» контролю за поведінкою виконавців з неухильним впровадженням в життя
офіційного дизайну рішення.

П.
Сабат’єр сформулював так званий «ефект впровадження»:

 • чіткі
  і послідовні цілі, які можуть забезпечити стандарти
 • оцінювання
  ресурсів;
 • легітимність
  структур впровадження: підтримка тих, хто реалізує
 • рішення,
  та адресних груп;
 • професіоналізм
  тих, хто впроваджує;
 • підтримка
  груп інтересів у законодавчій та виконавчій владі.

Впровадження
як система розглядається як проблема контролю та
координації. В цьому аспекті ефективне впровадження залежить
від
наступних елементів:

 • визначення
  цілей та формулювання плану;
 • моніторинг
  виконання плану;
 • порівняльний
  аналіз того, що відбулося та того, що заплановано;
 • коректування
  впровадження з метою компенсації невдач.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+