Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Типи суспільства за рівнем відкритості (К. Поппер)

Типи суспільства за рівнем відкритості (К. Поппер)

Відкрите суспільствоце суспільство
демократичного типу, що характеризується плюралізмом в економіці, політиці,
культурі, розвиненими соціальними структурами, і правовою державою. Для членів
відкритого суспільства характерні типове раціонально-критичне мислення й
відповідна установка поводження, можливість свідомо управляти соціальним
розвитком і формувати державні інститути відповідно до демократичних принципів.

„Відкрите”
суспільство в розумінні К. Поппера повністю демократичне. Воно не необмежене
капіталізмом, але й не засновано на марксизмі або анархії: це самостійний
варіант демократії.

Закрите суспільствотип суспільства, що
характеризується статичною соціальною структурою, обмеженою мобільністю,
нездатністю до інновацій, традиціоналізмом, догматичною авторитарною ідеологією
(має місце система, коли більшість членів суспільства охоче приймають ті
цінності, які їм призначені, звичайно це тоталітарне суспільство.

Закрите суспільство схильне до
спеціалізації, а відкрите — до творчості.

У відкритому суспільстві кожен
учасник відповідальний за своє життя і дбає переважно про себе, при цьому в
суспільстві поважається право на приватну власність і особисту гідність. У
закритому суспільстві «святий обов’язок» — піклуватися про інших, а приватна
власність — справа сумнівна (негожа) або навіть злочинна, негідна.

 

Специфічні риси та ознаки відкритого суспільства

Відкрите суспільствоце суспільство, яке базується
на визнанні того факту, що ніхто не має монополії на істину (плюралізм), що
різні люди мають різні погляди та інтереси, і що існує потреба в установах, які
б захищали права усіх людей і давали б їм змогу жити разом в мирі і злагоді.
Термін «відкрите суспільство» вжито філософом Карлом Поппером в його книзі
«Відкрите суспільство та його вороги», що вийшла друком у 1945 році. Основними
рисами, що характеризують відкрите суспільство, є верховенство права,
демократично обрана влада, інститути громадянського суспільства, захист прав
меншин.

Відкрите
суспільство – це суспільство демократичного типу, що характеризується
плюралізмом в економіці, політиці, культурі, розвиненими соціальними
структурами, і правовою державою. Для членів відкритого суспільства характерні
типове раціонально-критичне мислення й відповідна установка поводження,
можливість свідомо управляти соціальним розвитком і формувати державні
інститути відповідно до демократичних принципів.

„Відкрите”
суспільство в розумінні К. Поппера повністю демократичне. Воно не необмежене
капіталізмом, але й не засновано на марксизмі або анархії: це самостійний
варіант демократії.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+