Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Типологія політичних конфліктів Д. Дена

Типологія політичних конфліктів Д. Дена

Д. Ден –
класифікація конфліктів за ступенем
інтенсивності
– виокремлює наступні форми конфліктів: дрібні неприємності, сутички, які не представляють серйозної
загрози; зіткнення, серія сутичок,
пов’язаних з розширенням кола причин, які викликають конфлікт, (зменшення
бажання співпрацювати один з одним); кризи (постійні і неминучі зіткнення, в результаті чого створюється так звана
тупикова ситуація, коли опоненти переривають відносини). При цьому
внутрішньополітичні кризи слід диференціювати по ступеню глибини і загрози для
суспільної стабільності: урядова криза,
яка наступає внаслідок утрати урядом авторитету в суспільстві, апараті і
парламенті. Цей вид кризи може розпочатися в результаті відходу частини
міністрів від виконання узгодженої і схваленої парламентом програми; парламентська криза, яка означає параліч
парламенту. Конфлікти в парламентській діяльності існують перманентно, вони
надзвичайно багатоманітні і можуть виникати між парламентськими фракціями; між
парламентом і урядом; між парламентом і президентом; між парламентом і групами
тиску.

 

 

Типологія політичних конфліктів А. Раппопорта

А.
Раппопорта виділяються три головних типи і одночасно три рівні конфліктів: війнагра і суперечка.

Війна
безкомпромісна боротьба до переможного кінця із застосуванням будь-яких, у тому
числі насильницьких, коштів.

Гра
вирішення конфлікту на основі дій за наперед визначеними правилами; результат –
отримання виграв істотних, але не життєво важливих переваг.

Суперечка 
досягнення згоди з іншою стороною лише мирними засобами.

Американські
політологи К. Болдуінг та А. Рапопорт пропонують цікаву типологію
соціально-політичних конфліктів:

  • дійсні конфлікти (які реально відбуваються в політичній сфері);
  • приховані (латентні) конфлікти (які непомітні);
  • фальшиві конфлікти (ті, що не мають об’єктивної основи);
  • випадкові (які виникли із перехідних, другорядних обставин);
  • заміщальні (які відображають прояв прихованих конфліктів, що не виходять на
    відкриту політичну арену).


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+