Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Державно-правові конфлікти як різновид політичних конфліктів


Державно-правові конфлікти як різновид політичних конфліктів

Державно-правові конфлікти виникають на державному рівні, серед органів державної влади. Вони тісно пов’язані з політичними конфліктами, оскільки сферою їх прояву є політична система суспільства, але на відміну від останніх вони сконцентровані у ядрі цієї системи – державі.

На сьогоднішній момент існує два напрями вивчення конфліктності у державно-правовій сфері. Прихильники першого вважають, що державно-правові (конституційні) конфлікти мають бути розглянуті як юридичні конфлікти, а отже, і досліджуватись у межах такої галузі конфліктології, як юридична конфліктологія. Інші дослідники пропонують аналізувати такі конфліктні протистояння в межах політичної конфліктології, зважаючи на те, що державно-правові конфлікти є особливим типом саме політичних конфліктів.

Державно-правовий конфлікт – конфліктні протистояння, які виникають з приводу здобуття, реалізації та збереження у своїх руках публічної влади.

Серед основних і поширених видів державно-правових конфліктів слід назвати конфлікт між гілками влади, між республіканськими і місцевими владними структурами, конфлікти у парламентській діяльності.

Наявність державно-правових конфліктів зумовлена низкою загально соціальних і юридичних чинників:

  • відхід від однієї панівної ідеології, від керівництва суспільством однією політичною партією до політичної й ідеологічної різноманітності;
  • відсутність достатнього комплексу організаційно-правових механізмів розв’язання конфліктів між різними суб’єктами державно-правових відносин;
  • прагнення законодавчої, виконавчої гілок влади, глави держави одержати для себе якомога більше владних повноважень;
  • порушення суб’єктами державно-правових відносин норм Конституції і законів, міжнародно-правових актів, ратифікованих парламентом;
  • різне тлумачення гілками влади конституційних норм.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+