Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Типологія політичних конфліктів М. Дойча


Типологія політичних конфліктів М. Дойча

Основною ознакою для класифікації конфліктів за М. Дойчем є співвідношення між об’єктивним станом справ та тим станом, ший реально склався у конфліктуючих сторін. М. Дойч виділяє шість типів конфлікту:

1. “Реальний конфлікт” – це конфлікт, який об’єктивно існує і адекватно сприймається.

2. “Випадковий, або умовний, конфлікт” – залежить від обставин, що можуть змінюватися, але ці обставини не усвідомлюються конфліктуючими сторонами.

3. “Зміщений конфлікт” – реальний конфлікт, за яким приховується інший конфлікт, що є справжнім чинником конфліктної ситуації.

4. “Помилково дописаний конфлікт” – конфлікт, що помилково тлумачиться.

5. “Латентний конфлікт” – конфлікт, який має відбутися, але не виникає тому, що не усвідомлюється.

6. “Хибний конфлікт” – у цьому випадку реальних підстав для конфлікту не існує, об’єктивно його немає, але він виникає у свідомості конфліктуючих сторін через помилкове сприймання та розуміння ситуації.

Він пропонує класифікувати конфлікти за типом їх учасників (особистість, група, нація) і за видами відносин (внутрішньо-межсістемний рівні) таким чином:

– Внутрішньо-міжособистісні (індивідуально-психологічний рівень);

– Внутрішньо-міжгруповий (соціально-психологічний);

– Внутрішньо-національний і міжнародний.

– Класичною стала і типологія виділення конфліктних ситуацій по статусної позиції їх акторів

– Горизонтальні (особи чи групи, що не знаходяться в підпорядкуванні один одному);

– Вертикальні (опоненти, що знаходяться в ієрархічному супідрядність);

– Змішані, в яких представлені вертикальні і горизонтальні їх складові.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+