Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Компроміс та консенсус як методи врегулювання політичних конфліктів


Компроміс та консенсус як методи врегулювання політичних конфліктів

Компроміс являє
собою спосіб розв’я­зання (урегулювання) політичного конфлікту, що досягаєть­ся
шляхом взаємних поступок.
Іноді протиборчим сторонам вдається дійти згоди на
підставі угоди — якщо не за всіма,
то, принаймні, за тими
питаннями, які викликали протистояння. В цьому випадку мова йде про так
званий добро­вільний компроміс.

Прагнення сторін до
миру може бути викликано неможливістю досягти поставленої мети або ж
усвідомленням того, що продовження конфлікту менш вигідно, аніж його
припинення. Така угода, яка укладається через обставини, що склалися, у
сучасній полі­тичній науці одержала назву компромісу вимушеного.

Консенсус — це та­кий спосіб розв’язання політичного
конфлікту, який засно­ваний на досягненні принципової згоди між
основними суспільно-політичними силами щодо принципів
політичної організації, розподілу політичної влади та політичних ре­сурсів
у суспільстві. Заснований на принципі врахування думки як більшості, так і
меншості, консенсус у сучасному світі вважається універсальним засобом
попередження й розв’язання конфліктів, зняття соціально-політичної на­пруженості
в суспільстві.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+