Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Перспективи модернізації освітнього процесу у вищих навчальних закладах України

Роспотнюк А. В.

студент 2 курсу
факультету правової політології та соціології

Національного
університету «Одеська юридична академія»

ПЕРСПЕКТИВИ
МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ

 

З давніх-давен освіта відігравала значну роль у процесі
розвитку особистості та розвитку всього людства. Саме тому, той хто мав ґрунтовні
знання і вмів застосовувати їх на практиці, завжди здобував перевагу над
опонентом, який не мав цих знань, або ж при умові що він їх мав, не вмів їх
застосовувати практично.

Українська освіта у вищих навчальних закладах (ВНЗ) досить
якісна, але її можна зробити ще й набагато ефективнішою. Бо у багатьох ВНЗ України
досить часто навчальний процес побудований таким чином, що студенти завчають і
здають навчальний матеріал на екзамені, притому не завжди розуміючи цей
матеріал, а іноді навіть не мають уявлення як отримана ними інформація допоможе
у житті. Але чи стає студент при такій системі навчання краще розуміти те що
він вивчає і чи зможе він застосувати набуті знання на практиці Постає
питання: а як покращити навчальний процес На це питання я спробою відповісти.

На мою думку, потрібно впроваджувати інтерактивні методи
навчання в ВНЗ України. Слово «інтерактив» залучене з англійської мови від
слова «interact», де «inter» – взаємний і «асt» – діяти. Таким чином, «інтерактивний»
– здатний до взаємодії, діалогу.

Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної
діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету – створити комфортні умови
навчання, за яких кожен студент відчуває свою успішність та інтелектуальну спроможність.
Особливість інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес
здійснюється за умови постійної, активної взаємодії усіх його членів. Аналізуючи
свої дії та дії партнерів, учасники навчального процесу змінюють свою модель
поведінки, більш усвідомлено засвоюють знання та вміння, тому є сенс говорити
про інтерактивні методи не тільки як засіб покращення навчання, але й як засіб
посилення виховних впливів. [Педагогіка вищої школи: навч. посібник / Т. І.
Туркот. – К.: Кондор, 2011. – 628 с. [Електроннийресурс]. Режим доступу: pidruchniki.ws/17391211/pedagogika/psihologo-pedagogichna_sutnist_
interaktivnih_metodiv_navchannya]

Дослідження, проведені Національним тренінговим центром (США,
штат Меріленд) у 1980-х рр. показують, що інтерактивне навчання дозволяє різко
збільшити відсоток засвоєння матеріалу, оскільки впливає не лише на свідомість
дитини, а й на її почуття, волю (дії, практику). Результати цих досліджень були
відображені в схемі, що отримала назву «Піраміда навчання». За даними цієї
піраміди найменших результатів можна досягти за умов пасивного навчання (під
час лекції студент засвоює лише 5% інформації, під час читання – 10%,
використання відео/аудіо матеріалів – 20%, демонстрація – 30% ), а найбільших
результатів – за інтерактивного навчання (дискусійні групи – 50% засвоєння,
практика через дію – 75% засвоєння, навчання інших / застосування отриманих
знань відразу ж – 90% засвоєння інформації).

Ці дані цілком підтверджуються дослідженнями сучасних російських
психологів. За їхніми оцінками, старший школяр може, читаючи очима, запам’ятати
10% інформації, слухаючи – 26%, розглядаючи – 30%, слухаючи і розглядаючи – 50%,
обговорюючи –70%,особистий досвід – 80%,спільна діяльність з обговоренням – 90%,
навчання інших –95%. [ Чупира А.В. «Інтерактивна дошка – новий погляд на процес
навчання». [Електронний ресурс] / ЧупираА.В.// Режим доступу: http://freepapers.ru/22/nteraktivna-doshka–novij-poglyad/43110.278306.list1.html].

Отже застосування інтерактивних методів дозволяє підвищити
ефективність навчання, раціонально використовувати навчальний час, а також покращити
навички студентів осмислювати інформацію і застосовувати її в житті а не лише
завчати її.

Цілком зрозуміло, що неможливо все знати, зважаючи на масштаби
інформації в сучасній ері глобалізації. Головне завдання яке стоїть перед нами
– це навчити людину мислити, і дати їй навики завдяки яким вона зможе знайти
потрібну їй інформацію в найкоротший термін і використати її якнайбільш
ефективно. Саме тому найкращий варіант допомоги голодній людині – це навчити її
ловити рибу, а не просто дати рибу, так і найкраща допомога студенту – це навчити його мислити, а не лише дати певні
знання !

Впровадження інтерактивних методів навчання у ВНЗ України дозволить
вплинути на покращення навчального процесу, раціонально та ефективно
використовувати часовий, інтелектуальний і людський ресурси, підвищити рівень
професіоналізму випускника та його пристосування до змін не тільки в
професійному середовищі, але й в приватному.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+