Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Інтернет як засіб політичної комунікації

 

студентка
3 курсу факультету правової політології та соціології

Національного
університету «Одеська юридична академія»

ІНТЕРНЕТ
ЯК ЗАСІБ ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Сьогодні
нові інформаційні технології суттєво змінюють спосіб життя людини та проникають
в кожну сферу життя суспільства. Кількість доступних джерел інформації для
спеціалістів у будь-якій сфері і тим більше у політичній, має не аби яке
значення, що підтверджує вислів Н.Ротшільда «хто володіє інформацією, той
володіє світом». Тож, важливість мережі Інтернет ніхто не в змозі заперечити.

Інтернет
та політичні комунікації тісно пов’язані, і насамперед це виявляється в самих
визначеннях даних понять. Політична комунікація це, так як і Інтернет
безперервний процес, дані поняття охоплюють і впливають не лише на політичну
сферу життя людини, а й, як зазначалось вище, на кожну з них, і посередництвом
цих процесів відбувається спілкування між органами влади, політичними партіями,
громадськими організаціями і рухами, посадовими особами, виборцями, населенням.

Інтернет-середовище
засноване на базових цінностях демократичного суспільства, таких, як свобода
слова, політичний плюралізм, вільний доступ до інформації, свобода організацій
та зібрань. Такі принципи дають змогу постійно отримувати альтернативу власній
думці, і порівнювати її з офіційною позицією політичної влади.

На
сьогоднішній день Інтернет вже активно використовується різними суб’єктами
політичного життя. Наприклад, під час президентських виборів чи виборів до
парламенту, і загалом під час будь-яких важливих політичних подій
спостерігається особлива активність. Можна стверджувати з упевненістю, що перемогти
в боротьбі за владу не маючи доступу до ЗМІ та мережі Інтернет практично не
можливо, адже це найдієвіше способи впливу на електорат. Говорячи про останнє,
то так як і будь-яке соціальне явище воно теж має як і позитивні, так і
негативні сторони [Овчаров А. Вплив соціально-психологічних технологій на
соціальне середовище // Соціальна психологія. – 2008. – №6. – С.34-42].

Комп’ютерна
мережа Інтернет є дуже впливовою і тому широко використовується для вирішення
політичних задач, адже охоплює відразу три основні напрямки взаємодії з
громадянами, а саме масовий, груповий та міжособистісний та діє на локальному,
національному і, навіть світовому масштабі. Іншими словами, щоб досягнути
успіху на політичній арені використання даної мережі є необхідною умовою [Бебик
В. Інформаційно-комунікативний менеджмент у глобальному суспільстві:
психологія, технології, паблік рілейшнз / В.Бебик. – К.: МАУП, 2005. –
С.50-52].

Можна
виділити декілька найважливіших засобів впливу на формування політичної
громадської думки, це:

1.
Використання політичних сайтів, що є джерелом інформації про політичного
суб’єкта, його біографія, погляди, публікації статей та книг;

2.
Блоги – веб-сайти, створені для розміщення інформації на будь-яку тему та її
обговорення;

3.
Соціальні мережі – веб-сторінка, що дозволяє містити в собі анкети про певну
особу та мати можливість безпосереднього спілкування з іншими користувачами.

Серед
переваг Інтернету можна виокремити легкість та практичність доступу та
розміщення будь-якої інформації, можливість дискусій, відсутність меж, як у
часі так і в просторі, також варто виокремити те, що кожен може висловити свою
думку про те чи інше явище і тим самим підвищити свою політичну активність.
Також не можна не відмітити політичну рекламу в Інтернеті, яка має досить
вагомий вплив та може досить довго зберігатися. Хотілось би відмітити практику
з закордону, яка ще не є легальною в Україні, ще одну позитивну сторону, таку,
як голосування on-line на державному рівні, що дає змогу забезпечити врахування
голосу кожного громадянина.

Слід
назвати і негативні сторони, а саме: спотворення інформації, тобто приховання
реальності та надання дезінформації; досить великий значення естетичних форм
впливу; розподіл єдиної проблеми на мілкі частини таким чином, щоб користувач не
зміг її осмислити; суспільна думка дуже часто визначається виборчою увагою.

Отже,
взаємодія Інтернету та політики у сучасному світі має такі, два основні
аспекти:


Залучення громадян до активної участі у політичному житті суспільства та
можливість ведення безпосереднього діалогу між владою та народом, зменшення
нерівності політичних можливостей;


Досить високий рівень маніпуляції в мережі Інтернет, надання недостовірної
інформації, її перекручування;

Таким
чином, використання мережі Інтернет у діяльності суб’єктів політики є
необхідною умовою модернізації та вдосконалення самої політичної системи.
Інтернет як нове інформаційно-комунікаційне середовище надає нові можливості
для ведення передвиборчих кампаній, надає різноманітні канали взаємодії з виборцями.
Тож, підводячи підсумки варто зазначити, що розвиток даної web-технології
неодмінно має продовжуватись, але як засіб масової комунікації потребує
державного втручання у вигляді прийняття законів, що регулюють діяльність,
пов’язану з поширенням нових технологій та інформації загалом.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+
Наступний розділ