Банківське право (Лекції)

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ


Кафедра економіко-правових дисциплін


 
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

 

з дисципліни


"Банківське право"


Київ - 2015

 


 

ТЕМА 1. Банківське право та банківські правовідносини. Банківська система України, місце Національного банку України в цій системі

 1. Поняття, предмет і система банківського права 

 2. Норми банківського права та їх класифікація 

 3. Принципи і джерела банківського права 

 4. Банківські правовідносини: поняття, склад та їх види 

 5. Поняття, функції та структура банківської системи України 

 6. Поняття та види банківських об’єднань 

 7. Правовий статус Національного банку України 


ТЕМА 2. Порядок створення банків та припинення їх діяльності в Україні

 1. Правова характеристика сутності і ролі комерційних банків в банківській системі України. Класифікація банків 

 2. Порядок створення комерційних банків, відкриття філій, відділень і представництв 

 3. Ліцензування банківської діяльності 

 4. Організаційно-функціональна структура банку та особливості банківського менеджменту 

 5. Правове регулювання банківської таємниці. Порядок її розкриття 

 6. Повноваження банків як суб’єктів первинного фінансового моніторингу 

 7. Заходи впливу, що застосовуються до комерційних банків за порушення ними банківського законодавства 


ТЕМА 3. Правовий режим розрахункових операцій в банківській діяльності. Порядок відкриття банківських рахунків

 1. Правове регулювання розрахункових відносин. Співвідношення понять «розрахунки» і «безготівкові розрахунки» 

 2. Форми та способи безготівкових розрахунків, які використовуються в господарському обороті України 

 3. Поняття та види банківських рахунків. Порядок їх відкриття та закриття 

 4. Особливості договору банківського рахунку 

 5. Правове регулювання готівкових розрахунків: правила ведення касових операцій в банках України та порядок здійснення касових операцій клієнтів банків 

 6. Організація міжбанківських розрахунків в Україні. Правова природа кореспондентських рахункі 


Статистика
0  
Всього матеріалів 4362
0  
Всього коментарів 15
0  
Користувачів 99
Оновлення new
  • Особи, які можуть та не можуть бути представниками в суді
  • Особи, які можуть бути представниками: адвокат; законний представник. Відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,
  • Міністерство освіти і науки України змінило правило вступу до вищих навчальних закладів
  • По-перше, у 2019 році МОН збільшить пільги для учасників бойових дій. По-друге, МОН затвердило нові норми вступу на бакалаврат та
  • Законні представники у цивільному процесі
  • Законне (необхідне, обов'язкове) процесуальне представництво виникає на підставі закону, адміністративного чи судового акта за наявності таких
  • Види представництва у цивільному процесі
  • ЦПК України прямо класифікацію процесуального представництва не проводить, проте аналіз окремих його статей, що визначають правові засади участі
  • Умови, які необхідні для здійснення функцій представника у цивільному процесі
  • Для того, щоб відбулося процесуальне представництво, повинно бути дотримано низку умов: такі особи мають бути правоздатні та дієздатні, тобто, не
Інформація
Голосування
Якою мовою Ви розмовляєте ?