Пошук по сайту

Банківське право (Лекції)

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ


Кафедра економіко-правових дисциплін


КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ


з дисципліни


"Банківське право"


Київ - 2015
ТЕМА 1. Банківське право та банківські правовідносини. Банківська система України, місце Національного банку України в цій системі

1. Поняття, предмет і система банківського права

2. Норми банківського права та їх класифікація

3. Принципи і джерела банківського права

4. Банківські правовідносини: поняття, склад та їх види

5. Поняття, функції та структура банківської системи України

6. Поняття та види банківських об’єднань

7. Правовий статус Національного банку України


ТЕМА 2. Порядок створення банків та припинення їх діяльності в Україні

1. Правова характеристика сутності і ролі комерційних банків в банківській системі України. Класифікація банків

2. Порядок створення комерційних банків, відкриття філій, відділень і представництв

3. Ліцензування банківської діяльності

4. Організаційно-функціональна структура банку та особливості банківського менеджменту

5. Правове регулювання банківської таємниці. Порядок її розкриття

6. Повноваження банків як суб’єктів первинного фінансового моніторингу

7. Заходи впливу, що застосовуються до комерційних банків за порушення ними банківського законодавства


ТЕМА 3. Правовий режим розрахункових операцій в банківській діяльності. Порядок відкриття банківських рахунків

1. Правове регулювання розрахункових відносин. Співвідношення понять «розрахунки» і «безготівкові розрахунки»

2. Форми та способи безготівкових розрахунків, які використовуються в господарському обороті України

3. Поняття та види банківських рахунків. Порядок їх відкриття та закриття

4. Особливості договору банківського рахунку

5. Правове регулювання готівкових розрахунків: правила ведення касових операцій в банках України та порядок здійснення касових операцій клієнтів банків

6. Організація міжбанківських розрахунків в Україні. Правова природа кореспондентських рахункі


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
1  
Користувачів 1267
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація