Пошук по сайту

2.7. МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З ПИТАНЬ ЦО В УСТАНОВАХ, ЗАКЛАДАХ ТА НА ВИРОБНИЦТВІ

2.7. МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З ПИТАНЬ ЦО В УСТАНОВАХ, ЗАКЛАДАХ ТА НА ВИРОБНИЦТВІ

З метою забезпечення реалізації державної політики в сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій створена єдина державна системи органів виконавчої влади з питань запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру (ЄДС).

Навчальні заклади є об'єктовою підсистемою на чолі з їх керівником як начальником цивільної оборони і постійно діючими органами:

- комісією з питань надзвичайних ситуацій;

- керівництвом закладу та призначеними особами з питань надзвичайних ситуацій.

Об'єктова підсистема закладу організовує роботу пов'язану із запобіганням НС та захистом членів колективу і території від їх наслідків, крім того організовує навчання співробітників та тих, хто навчається основним способам захисту, користування засобами захисту та правильним діям у цих ситуаціях.

Керівники закладів та установ, які входять до складу координуючих і постійно діючих органів, а також командний склад формувань повинен бути підготовлений до виконання своїх обов'язків.

В нашій державі все населення має бути охоплено різними формами навчання з питань порядку дій в умовах надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Такого виду заняття проводяться в установах, закладах та на виробництві всіх форм власності Періодично керівники закладів та його підрозділів проходять курсову перепідготовку з проблем цивільної оборони.

Підготовка майбутніх керівників, командирів формувань ЦО повинна здійснюватись в період навчання в вищих навчальних закладах під час вивчення дисципліни "Безпека життєдіяльності". В їх програмах враховані питання ЦО, які зобов'язані знати і вміти виконувати всі громадяни України відповідно до Закону України про цивільну оборону.

Тим, хто буде проводити заняття з слухачами (рис. 2.28) варто пам'ятати, що "Цивільна оборона" - це галузь наукових знань, що вивчає безпеку життєдіяльності людей в умовах надзвичайних ситуацій. Вивчення цих питань є обов'язковим для учнів, студентів всіх спеціальностей ВНЗ ЦО вирішує потрійне завдання підготовки учнів та студентів до свідомих дій в умовах НС, як майбутнього учителя (наставника) до проведення занять з слухачами за темами дисципліни, як посадову особу - об'єктової підсистеми ЄДС - до виконання своїх обов'язків у різних режимах функціонування об'єкта.

2.7. МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З ПИТАНЬ ЦО В УСТАНОВАХ, ЗАКЛАДАХ ТА НА ВИРОБНИЦТВІ

Учні, студенти, слухачі курсів згідно вимог програми повинні знати:

- класифікацію НС та причини їх виникнення, характеристику вражаючих факторів і осередків ураження при НС техногенного, природного, біологічного як цивільного так і воєнного характеру;

- порядок виявлення та оцінки наслідків при виникненні різних небезпек, методи оцінки радіаційної, хімічної, бактеріологічної обстановки, призначення та загальну будову приладів для проведення відповідного моніторингу;

- основні принципи та заходи захисту людей в НС, властивості і технічні можливості колективних та індивідуальних засобів захисту;

- заходи щодо безпеки учнів, студентів та співробітників закладів та установ в НС;

- зміст нормативно-правових документів, які спрямовані на розв'язання завдань щодо забезпечення безпеки життєдіяльності населення України;

- форми і методи проведення занять з ЦО;

- особливості методики підготовки і проведення занять з слухачами різних категорій за темами ЦО;

- принципи побудови ЄДС, її завдання, склад сил і засоби захисту населення та територій, взаємодію основних елементів системи;

- режими функціонування об'єктової підсистеми: повсякденної діяльності, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації та надзвичайного стану, за яких обставин вони вводяться і якими заходами супроводжуються

Учні, студенти, слухачі курсів згідно вимог програми повинні вміти:

- на підставі інформації про НС (аварія на АЕС або ядерний вибух) за допомогою встановлених засобів здійснити радіаційну оцінку території та приміщення;

- на підставі інформації про НС - аварія на хімічно-небезпечному (бактеріологічно-небезпечному) об'єкті або використання ворогом (терористом) хімічної чи бактеріологічної зброї - за допомогою встановлених засобів здійснити хімічну (бактеріологічну) оцінку території та приміщення;

- на підставі прогнозу та інформації про НС, діючих вимог, за допомогою типових правил та засобів планувати заходи ЦО в закладі чи установі;

- на підставі сигналу "Увага всім" та умов знаходження, за допомогою штатних та індивідуальних джерел інформації забезпечити оперативне прийняття додаткової інформації;

- на підставі додаткової інформації провести індивідуальний захист з використанням табельних та підручних засобів захисту;

- на підставі прогнозу та інформації про НС, діючих вимог, за допомогою типових правил та засобів організувати евакозаходи щодо персоналу закладу чи установи;

- проводити навчання з учнями, студентами, слухачами курсів з питань ЦО, для чого вміти підготувати план конспект для проведення занять з ЦО та при розробці методичних рекомендацій до плану конспекту враховувати вікові і психологічні особливості учнів, студентів та слухачів.

< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Гість, залишиш коментар?
Ім'я:*
E-Mail:


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
1  
Користувачів 349
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Як Ви оцiнюєте рiвень освiти, який отримуєте у ВНЗ?