Пошук по сайту

Опромінення персоналу категорії

Опромінення персоналу категорії А

Для персоналу категорії А індивідуальна річна ефективна доза не повинна перевищувати величини ЛД для даної категорії (табл.7.1).

Персонал віком до 18років не допускається до роботи з джерелами іонізуючого випромінювання.

Забруднення радіоактивне шкіри, спецодягу та робочих поверхонь не повинно перевищувати ДЗА (допустиме радіаційне забруднення), числові значення яких наведені в додатку 3 НРБУ-97.

Контроль за опроміненням персоналу регламентується відповідним розділом Основних санітарних правил (ОСП).

Види контролю і обсяг радіаційного стану на радіаційно-ядерному об'єкті здійснюються відповідно до вимог ОСПУ.

Таблиця 7.1

Ліміти дози опромінення (мЗв-рік-1)

Ліміти

Категорія осіб, які зазнають опромінення

   

со

 

ЛДЕ (ліміт ефективної дози)

20в)

2

1

Ліміти еквівалентної дози зовнішнього опромінення: ЛДок (для кришталика ока)

150

15

15

ЛДшк (для шкіри)

500

50

50

ЛДкост (для костей та ступень)

500

50

-

Примітки: а - розподіл дози опромінення протягом календарного року не регламентується; б - до уведення спеціальних нормативів для вагітних жінок на виробництві (категорії А, Б) встановлені значення ДР у

20 разів нижчі, ніж для відповідних ДР категорії А. Для жінок дітородного віку (до 45 років), які віднесені до категорії А, уводиться додаткове обмеження опромінення: середня еквівалентна доза зовнішнього локального опромінення (зародка та плода) за будь-які два поточні місяці не повинна перевищувати 1 мЗв. При цьому за весь період вагітності ця доза не повинна перевищувати 2 мЗв, а ліміт річного надходження для вагітних жінок встановлюється на рівні 1/20 ДНАв - у середньому за будь-які п'ять років поспіль, але не більше 50 мЗв за окремий рік (ЛДтах).

При опроміненні шкіри індивідуальний дозиметричний контроль у конкретних випадках є обов'язковим для осіб, у яких річна ефективна доза випромінювання може перевищувати 10 мЗв-рік-1.

Коли проводиться індивідуальний дозиметричний контроль, повинні враховуватися індивідуальні умови опромінювання працівника.

Персонал, який залучається до проведення аварійних та рятувальних робіт, прирівнюються на цей період до персоналу категорії А.

Опромінення персоналу категорії Б

Для персоналу категорії Б індивідуальна річна ефективна доза не повинна перевищувати значення ЛД (табл.7.1).

Річне надходження радіонуклідів через органи дихання для персоналу категорії Б, концентрація в повітрі та потужність дози не повинні перевищувати відповідні ДР.

Допустимі значення надходження радіонуклідів через органи дихання ДНДИХ та допустимої концентрації ДКДИХ через органи дихання, встановлені на рівні 1/10 значень ДН™В і ДК|ГРАВ, які наведені в табл.7.2.

Для осіб категорії Б ДР радіоактивного опромінення шкіри, особистого одягу та робочих поверхонь встановлюється на рівні 1/10 відповідних значень для категорії А.

Вимоги до організації і проведення радіаційного контролю для осіб категорії Б ґрунтуються на умові - не перевищити ліміту річної ефективної дози. Структура, обсяг, методи і засоби цього контролю регламентуються відповідним розділом ОСПУ.

Опромінення населення (категорія В)

Контроль і регламентація опромінення населення здійснюються на основі розрахунків річних ефективних та еквівалентних доз опромінення критичних груп. Структура, обсяг, методи і засоби цього контролю регламентуються відповідними розділами ОСПУ, а також, при необхідності, спеціальними нормативними актами Міністерства охорони здоров'я України.

Обмеження опромінення населення здійснюється шляхом регламентації та контролю:

- газоаерозольних викидів і рідинних скидів у процесі роботи радіаційно-ядерних об'єктів;

- вмісту радіонуклідів в окремих об'єктах навколишнього середовища (воді, продуктах харчування, повітрі та інш.). Встановлюється такий перелік ДР, які відносяться до радіаційно-гігієнічних регламентів.

Для категорії А:

- допустиме надходження (ДНДИХ) радіонукліду через органи дихання;

- допустима концентрація (ДКДИХ) радіонукліду в повітрі робочої зони;

- допустима густина потоку частинок (ДГПА);

- допустима потужність дози зовнішнього опромінення (ДПДА);

- допустиме радіоактивне забруднення (ДЗА) шкіри, спецодягу та робочих поверхонь.

Для категорії Б:

допустиме надходження (ДНДИХ) радіонукліду через органи дихання;

допустима концентрація (ДНДИХ) радіонукліду в повітрі робочої зони.

Для категорії В:

- допустиме надходження радіонукліду через органи дихання (ДНДИХ) і травлення (ДН™13);

- допустимі концентрації радіонукліду в повітрі (ДКДИХ) та питній воді (ДКТРАВ);

Значення допустимих рівнів ДН, ДК обчислені з урахуванням впливу одного радіонукліду та одного джерела надходження опромінення (табл.7.2.).

Таблиця 7.2

Допустимі рівні надходження радіонуклідів через органи дихання дНДих) та допустимі концентрації у повітрі робочих приміщень діадах) для категорії А, надходження радіонуклідів через органи дихання ДНДИХ, органи травлення ДН"АВ, допустимі концентрації у повітрі ДКДИХ та питній воді ДК"АВ для категорії В

Опромінення персоналу категорії

Продовження табл. 7.2

Опромінення персоналу категорії

Примітка: В табл.7.2 запис 2Е-02 означає 2x10-2, + означає 2x10°.

Гість, залишиш коментар?
Ім'я:*
E-Mail:


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
2  
Користувачів 889
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація