Бюджетний дефіцит: причини виникнення та підходи до регулювання

 

Бюджетний дефіцит: причини виникнення та підходи до регулювання


Бюджетний дефіцит - це та сума, на яку в даному році витрати бюджету перевищують його доходи.

Причини дефіциту бюджету пояснюються цілим рядом факторів:

 • зниженням рівня суспільного виробництва

 • глибокою структурною й технологічною незбалансованістю виробництва, постійним виснаженням природних ресурсів, зниженням науково-технічного потенціалу

 • послабленням контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємств, постійним зростанням цін, інфляцією;

 • нераціональною зовнішньоекономічною діяльністю держави;

 • великомасштабним оборотом "тіньового" капіталу;

 • великими непродуктивними витратами, приписками, крадіжками, втратами виробленої продукції.

Причинами дефіциту бюджету в Україні є:

1.  Зменшення приросту національного доходу.

2.  Збільшення бюджетних витрат.

3.  Зменшення надходжень до бюджетів усіх рівнів порівняно з  видатками.

4.  Відсутність чіткої фінансової стратегії.

5.  Інфляційні процеси.

У країнах із фіксованою кількістю грошей в обігу можуть бути застосовані три способи покриття дефіциту бюджету - жорсткіше оподаткування, емісія паперових грошей, що веде до інфляції, державні позики, які спричиняють зростання державного боргу.

 

Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Ctrl + Enter
Статистика
0  
Всього матеріалів 4269
0  
Всього коментарів 1
0  
Користувачів 22
Оновлення new
 • Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених на території України
 • Особи, які вчинили злочини на території України, підлягають кримінальній відповідальності за КК України.  Злочин визнається вчиненим на території
 • Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі
 • Закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище
 • Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі
 • Закон про кримінальну відповідальність набирає чинності через 10 (десять) днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим
 • Законодавство України про кримінальну відповідальність
 • Законодавство України про кримінальну відповідальність становить:  Кримінальний кодекс України , який ґрунтується на:  Конституції України; 
 • Структура (система) Кримінального кодексу України (КК України)
 • Кримінальний кодекс України складається з двох взаємопов’язаних частин: Загальної та Особливої, кожна з яких у свою чергу, складається із розділів, а
Наші партнери
Інформація
Голосування
Якою мовою Ви розмовляєте ?