Пошук по сайту

Види представництва у цивільному процесі

ЦПК України прямо класифікацію процесуального представництва не проводить, проте аналіз окремих його статей, що визначають правові засади участі представника у цивільному процесі, дозволяє зробити висновок про наявність трьох видів представництва:

 • представництво фізичних осіб;
 • представництво юридичних осіб;
 • представництво держави.

За ступенем обов'язковості представництво в цивільному процесі можна умовно поділити на два види:

 • обов'язкове — виникає на підставі закону, адміністративного чи судового акта;
 • факультативне — на підставі цивільно-правової угоди.

За підставами виникнення розрізняють законне та договірне представництво:

 • договірне — підставою його виникнення є волевиявлення сторін, при якому представника і особу, чиї інтереси він представляє, пов'язує договір доручення або трудовий договір (таке представництво здійснюється адвокатами, юрисконсультами по справах своїх організацій тощо);
 • законне — підстави його виникнення передбачені законом(наприклад, ст. 172 СК України передбачає, що повнолітні мають право звернутися за захистом прав та інтересів непрацездатних, немічних батьків як їх законні представники).

За ознаками особи, в інтересах якої здійснюється представництво, його можна поділити на такі види:

 • представництво фізичних осіб — підставою є закон або цивільно-правова угода;
 • представництво юридичних осіб — таке представництво базується, як правило, на трудовій угоді.

За ознаками осіб, інтереси яких представляють, можна виділити представництво: 

 • сторін (позивача і відповідача);
 • третіх осіб;
 • заявників;
 • заінтересованих осіб; 
 • органів та осіб, які захищають права, свободи чи інтереси інших осіб.

За ознаками осіб, які здійснюють процесуальне представництво- представництво, що здійснюється: 

 • адвокатами;
 • батьками;
 • усиновлювачами;
 • опікунами;
 • піклувальниками;
 • співучасниками;
 • іншими фізичними особами.

Можна виділити чотири групи осіб, права свободи та інтереси яких в суді захищають їх законні представники:

 • малолітні особи віком до чотирнадцяти років, а також недієздатні фізичні особи, представниками яких виступають відповідно їх батьки, усиновлювачі, опікуни чи інші особи, визначені законом;
 • неповнолітні особи віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років, а також особи, цивільна дієздатність яких обмежена, їх представниками можуть бути відповідно їх батьки, усиновлювачі, піклувальники чи інші особи, визначені законом. При цьому суд може залучити до участі в справі саму неповнолітню особу чи особу, цивільна дієздатність якої обмежена;
 • особи, які визнані безвісно відсутніми, представниками яких у суді є опікуни, призначені для опіки над їх майном;
 • спадкоємці особи, яка померла або оголошена померлою, якщо спадщина ще ніким не прийнята, яких захищає виконавець заповіту або інша особа, яка вживає заходів щодо охорони спадкового майна.

Гість, залишиш коментар?
Ім'я:*
E-Mail:


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
2  
Користувачів 325
Наші партнери
Оновлення new
 • Подання доказів у цивільному процесі
 • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
 • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
 • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
 • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
 • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
 • Достатність доказів у цивільному процесі
 • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
 • Допустимість доказів у цивільному процесі
 • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Оцініть сайт