Повноваження ВРУ у сфері фінансового контролю


Повноваження ВРУ у сфері фінансового контролю


КУ визначає загальні засади і характер участі у процесі фінансового контролю ВРУ та її комітетів, у першу чергу Комітету з питань бюджету та Комітету з питань фінансів і банківської діяльності, які здійснюють безперервний парламентський контроль за станом і рухом державних фінансів.

У ст. 85 Конституції закріплено такі повноваження ВРУ, пов'язані зі здійсненням фінансового контролю:

- затвердження Держ. бюджету України та внесення змін до нього; контроль за виконанням Держ. бюджету України, прийняття рішення щодо звіту про його виконання;

- здійснення контролю за діяльністю КМУ відповідно до КУ;

- затвердження рішень про надання Україною позик та економічної допомоги іноземним державам і міжнародним організаціям, а також про одержання Україною від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій позик, не передбачених Держ.бюджетом України, здійснення контролю за їх використанням;

- призначення на посади та звільнення з посад Голови та інших членів Рахункової палати;

- призначення на посаду та звільнення з посади Голови Нац. банку України за поданням ПУ;

- призначення та звільнення половини складу Ради Національного банку України;

- здійснення парламентського контролю у межах, визначених Конституцією.

Ст. 109 БКУ. Повноваження Верховної Ради України по контролю за дотриманням бюджетного законодавства

1. До повноважень ВРУ належить контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу.

2. Комітети ВРУ беруть участь у підготовці до розгляду ВРУ проекту закону про Держ. бюджет України, готують і попередньо розглядають питання щодо контролю за виконанням та звіту про виконання Держ. бюджету України в частині, що віднесена до компетенції комітетів.

3. До повноважень ВРУ по контролю за дотриманням бюджетного законодавства належить:

1) заслуховування звітів про стан виконання Держ.бюджету України, в тому числі заслуховування звітів розпорядників бюджетних коштів про використання коштів Держ. бюджету України;

2) контроль за використанням коштів резервного фонду державного бюджету.

4. До повноважень Комітету ВРУ з питань бюджету по контролю за дотриманням бюджетного законодавства належить:

1) контроль за відповідністю поданого КМУ проекту закону про Держ. бюджет України Основним напрямам бюджетної політики на наступний бюджетний період та підготовка відповідного висновку;

2) контроль за відповідністю законопроектів, поданих на розгляд ВРУ, бюджетному законодавству.


Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Ctrl + Enter
Статистика
0  
Всього матеріалів 4270
0  
Всього коментарів 1
1  
Користувачів 24
Оновлення new
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених громадянами України або особами без громадянства за межами України
  • Громадяни України та особи без громадянства, що постійно проживають в Україні, які вчинили злочини за її межами, підлягають кримінальній
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених на території України
  • Особи, які вчинили злочини на території України, підлягають кримінальній відповідальності за КК України.  Злочин визнається вчиненим на території
  • Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі
  • Закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі
  • Закон про кримінальну відповідальність набирає чинності через 10 (десять) днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим
  • Законодавство України про кримінальну відповідальність
  • Законодавство України про кримінальну відповідальність становить:  Кримінальний кодекс України , який ґрунтується на:  Конституції України; 
Наші партнери
Інформація
Голосування
Якою пошуковою системою Ви користуєтесь ?