Договір про дітей

ДОГОВІР ПРО ДІТЕЙ 

 


 м. ___________   «___» __________ 20__ р.

 

Громадянин ____________________ , паспорт: серія ____ № ___________ , виданий «___» ______________ р. ________________ у подальшому «Сторона 1», з однієї сторони, і громадянка _________________ , паспорт: серія ____ № ___________ , виданий «___» _________________ р. ____________________ , у подальшому «Сторона 2», з іншої сторони, а разом поіменовані «Сторони», уклали договір про нижченаведене:

Після розірвання шлюбу, укладеного «___» ______________ р. між Сторонами і зареєстрованого _______________:

1. Місцем проживання неповнолітнього(ої) ______________ (прізвище, ім'я, по батькові дитини) «___» _________ ____ р. народження, є місце проживання Сторони 1. _________________________________________________.

2. Сторона 2 має право проводити з неповнолітнім(ьою) ___________________________ (прізвище, ім'я, по батькові дитини) половину усього часу, вільного від відвідування школи (дитячого садка).

При цьому Сторона 2 має право в будь-який час приїздити в місце проживання дитини для спілкування з нею, спілкуватися з нею за своїм місцем проживання, їздити разом з нею у поїздки.

3. Сторона 1 зобовязана не створювати перешкод для спілкування Сторони 2 з неповнолітнім(ьою) ___________________________ (прізвище, ім'я, по батькові дитини) .

4. Обов’язки по утриманню неповнолітнього(ої) ___________________________ (прізвище, ім'я, по батькові дитини) Сторони несуть спільно у порядку, що визначається ними самостійно за взаємним погодженням.

5. Питання виховання, отримання освіти й лікування неповнолітнього(ої) ___________________________ (прізвище, ім'я, по батькові дитини) вирішуються Сторонами спільно, за взаємним погодженням.

 

ПІДПИСИ СТОРІН:


Сторона 1: ___________________________ (прізвище, ім'я, по батькові дитини)

 

Сторона 2: ___________________________ (прізвище, ім'я, по батькові дитини)


Dogovir-pro-ditej.docx
Переглянути файл онлайн: Dogovir-pro-ditej.docx

Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Ctrl + Enter
Статистика
0  
Всього матеріалів 4269
0  
Всього коментарів 1
2  
Користувачів 23
Оновлення new
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених на території України
  • Особи, які вчинили злочини на території України, підлягають кримінальній відповідальності за КК України.  Злочин визнається вчиненим на території
  • Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі
  • Закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі
  • Закон про кримінальну відповідальність набирає чинності через 10 (десять) днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим
  • Законодавство України про кримінальну відповідальність
  • Законодавство України про кримінальну відповідальність становить:  Кримінальний кодекс України , який ґрунтується на:  Конституції України; 
  • Структура (система) Кримінального кодексу України (КК України)
  • Кримінальний кодекс України складається з двох взаємопов’язаних частин: Загальної та Особливої, кожна з яких у свою чергу, складається із розділів, а
Наші партнери
Інформація
Голосування
Оцініть сайт