Договір про дітей

ДОГОВІР ПРО ДІТЕЙ 

 


 м. ___________   «___» __________ 20__ р.

 

Громадянин ____________________ , паспорт: серія ____ № ___________ , виданий «___» ______________ р. ________________ у подальшому «Сторона 1», з однієї сторони, і громадянка _________________ , паспорт: серія ____ № ___________ , виданий «___» _________________ р. ____________________ , у подальшому «Сторона 2», з іншої сторони, а разом поіменовані «Сторони», уклали договір про нижченаведене:

Після розірвання шлюбу, укладеного «___» ______________ р. між Сторонами і зареєстрованого _______________:

1. Місцем проживання неповнолітнього(ої) ______________ (прізвище, ім'я, по батькові дитини) «___» _________ ____ р. народження, є місце проживання Сторони 1. _________________________________________________.

2. Сторона 2 має право проводити з неповнолітнім(ьою) ___________________________ (прізвище, ім'я, по батькові дитини) половину усього часу, вільного від відвідування школи (дитячого садка).

При цьому Сторона 2 має право в будь-який час приїздити в місце проживання дитини для спілкування з нею, спілкуватися з нею за своїм місцем проживання, їздити разом з нею у поїздки.

3. Сторона 1 зобовязана не створювати перешкод для спілкування Сторони 2 з неповнолітнім(ьою) ___________________________ (прізвище, ім'я, по батькові дитини) .

4. Обов’язки по утриманню неповнолітнього(ої) ___________________________ (прізвище, ім'я, по батькові дитини) Сторони несуть спільно у порядку, що визначається ними самостійно за взаємним погодженням.

5. Питання виховання, отримання освіти й лікування неповнолітнього(ої) ___________________________ (прізвище, ім'я, по батькові дитини) вирішуються Сторонами спільно, за взаємним погодженням.

 

ПІДПИСИ СТОРІН:


Сторона 1: ___________________________ (прізвище, ім'я, по батькові дитини)

 

Сторона 2: ___________________________ (прізвище, ім'я, по батькові дитини)


Dogovir-pro-ditej.docx
Переглянути файл онлайн: Dogovir-pro-ditej.docx

Статистика
0  
Всього матеріалів 4285
0  
Всього коментарів 2
1  
Користувачів 21
Наші партнери
Оновлення new
  • Поняття злочину
  • Злочин, як і будь-яке інше правопорушення, є вчинком людини. Поняття злочину в кримінальному законі є універсальною і фундаментальною категорією :
  • Принципи чинності закону України про кримінальну відповідальність
  • Притягнення до кримінально-правової відповідальності певними державними органами в Україні здійснюється на основі кількох принципів, зокрема: 
  • 24 травня відбудеться ЗНО з української мови та літератури
  • Як повідоляє Український центр оцінювання якості освіти: «допуск абітурієнтів до пункту тестування триватиме з 10:15 до 10:50, початок зовнішнього
  • Умови застосування видачі або передачі злочинця
  • Підставою видачі  є вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке відповідно до законодавства України та законодавства запитуючої держави є
  • Універсальний принцип закону України про кримінальну відповідальність
  • Космополітичний (універсальний ) принцип передбачають поширення чинності кримінального законодавства України на суспільно небезпечні діяння, вчинені
Інформація
Голосування
Звідки Ви дізнались про сайт ?