Угода про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу

Угода про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу

 


    __________________
       (населений пункт)
 «___» _____________ 20___ р. № ____

 

____________________________________________________________________________

(повне найменування органу, що прийняв рішення

____________________________________________________________________________

про створення дитячого будинку сімейного типу)

в особі ______________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

і батьки-вихователі ___________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові,

_____________________________________________________________________________

число, місяць, рік народження, паспорт, серія, номер, ким і коли виданий)

що проживають ______________________________________________________________

(адреса)

уклали цю угоду про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу, до якого влаштовуються діти на підставі відповідного рішення _________________________________

______________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові дитини, рік народження)

______________________________________________________________________________

 

1. Батьки-вихователі зобов’язуються:

1) у роботі з дітьми дотримуватись вимог законодавства України про захист інтересів дітей та охорону дитинства;

2) проводити щороку медичне обстеження дітей та виконувати рекомендації лікарів-спеціалістів;

3) співпрацювати з місцевими службами у справах дітей та центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді у ході здійснення соціального супроводження дитячих будинків сімейного типу; у разі потреби звертатися до центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді у зв’язку з необхідністю залучення фахівців для вирішення проблемних питань;

4) брати участь у різних формах підвищення кваліфікації;

5) у разі виникнення в дитячому будинку сімейного типу несприятливих умов для утримання, виховання та навчання дітей повідомляти про це місцеві служби у справах дітей;

6) використовувати в повному обсязі та за призначенням державну соціальну допомогу, що надається дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які виховуються в дитячому будинку сімейного типу, на забезпечення їх повноцінного харчування, утримання, виховання, розвитку і освіти.

2. Батьки-вихователі несуть відповідальність за вихованців згідно із законодавством та за діяльність дитячого будинку сімейного типу.

3. __________________________________________________________________________

(повне найменування органу, що прийняв рішення про

_____________________________________________________________________________

створення дитячого будинку сімейного типу)

зобов’язується:

1) у межах видатків, передбачених у державному бюджеті на утримання дитячого будинку сімейного типу, перераховувати щомісяця до 20 числа на особові рахунки обох батьків-вихователів у банківській установі або виплачувати через підприємства поштового зв’язку кошти в розмірі двох прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку;

2) щомісяця виплачувати грошове забезпечення батькам-вихователям;

3) надати батькам-вихователям дитячого будинку сімейного типу житлове приміщення

______________________________________________________________________________

(адреса)

_____________________________________________________________________________

загальною площею __________ кв. метрів виходячи з розрахунку проживання в дитячому будинку сімейного типу ________ осіб;

4) надати у користування дитячому будинку сімейного типу земельну ділянку для ведення садівництва та городництва площею _______ гектарів;

5) надати у користування дитячому будинку сімейного типу транспортний засіб

______________________________________________________________________________

(найменування)

6) щороку затверджувати кошторис на підтримання в належному технічному стані будівлі дитячого будинку сімейного типу після ознайомлення з ним батьків-вихователів;

7) забезпечити соціальне супроводження дитячого будинку сімейного типу;

8) забезпечити щорічне безоплатне медичне обстеження дітей;

9) здійснювати координацію діяльності відповідних районних (міських) установ та організацій, пов’язаної із захистом прав дітей.

4. За згодою сторін ця угода може бути доповнена іншими зобов’язаннями.

5. У разі порушення та неналежного виконання умов цієї угоди кожна із сторін має право звернутися до суду.

6. Угода може бути розірвана за згодою сторін.

7. Угода укладається в трьох примірниках – по одному для кожної із сторін та місцевої служби у справах дітей. Усі примірники мають однакову юридичну силу.

8. Ця угода набирає чинності з дня її підписання.


    _________________________
    (повне найменування органу, що прийняв
 ____________________    
 (прізвище, ім'я, по батькові      
    _________________________
    рішення про створення дитячого будинку
 ____________________    
батьків-вихователів)         
    _________________________ 
            сімейного типу)
 ____________________    
 (адреса)               
    _________________________ 
           (розрахунковий рахунок)
 ____________________    
(розрахунковий рахунок)        
    _________________________ 
      (прізвище, посада керівника органу)
 ____________________    
(підпис)              
    _________________________ 
                  (підпис)
 ____________________    
 (підпис)              

 


М. П.

 

organizaciju-dijalnosti-dytjachogo-budynku.docx
Переглянути файл онлайн: organizaciju-dijalnosti-dytjachogo-budynku.docx

Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Ctrl + Enter
Статистика
0  
Всього матеріалів 4271
0  
Всього коментарів 1
0  
Користувачів 24
Оновлення new
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених іноземцями або особами без громадянства за межами України
  • Іноземці або особи без громадянства, що не проживають постійно в Україні, які вчинили злочини за її межами, підлягають в Україні відповідальності за
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених громадянами України або особами без громадянства за межами України
  • Громадяни України та особи без громадянства, що постійно проживають в Україні, які вчинили злочини за її межами, підлягають кримінальній
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених на території України
  • Особи, які вчинили злочини на території України, підлягають кримінальній відповідальності за КК України.  Злочин визнається вчиненим на території
  • Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі
  • Закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі
  • Закон про кримінальну відповідальність набирає чинності через 10 (десять) днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим
Наші партнери
Інформація
Голосування
Чого бракує сайту ?