Пошук по сайту

Створення та розвиток Німецького митного союзу 1834 р.


Створення та розвиток Німецького митного союзу 1834 р. в контексті європейської інтеграції у XIX сторіччі


Німеччина на відміну від передових європейських країн, таких як Англія, Франція та Голландія, була у децентралізованому стані. Формально вона залишалась єдиною державою, мала назву Священна Римська імперія германської нації, та знаходилась під головуванням австрійського імператора. Натомість, на практиці центральна влада не мала реального впливу на економічний та політичний суверенітет суб’єктів імперії, серед яких налічувалось більше ніж 350 незалежних королівств, курфюрстів, герцогств, імперських міст, церковних територій, та королівських земель, які разом складали Corpus Germanicorum. Найбільшими державами імперії були Пруссія і Австрія. Враховуючи таку строкатість, значною перешкодою на шляху економічного розвитку імперії стала відсутність внутрішнього ринку та єдиного комерційного законодавства. Ця ситуація ускладнювалась існуванням митних бар’єрів між територіальними одиницями в середині самих держав. Так, в одній тільки Пруссії у 1800 р. нараховувалось близько 67 різних митних тарифів приблизно по 3 тис. видам товарів та біля 70 легальних видів валют.

Важливою подією світового значення стала ліквідація Священної Римської імперії германських націй, замість якої, за наполяганням Франції був створений Рейнський союз, який загалом охопив 39 німецьких держав. В цих державах були скасовані станові привілеї духовенства та дворянства, особиста кріпосна залежність селян, реорганізовані судова та правоохоронна системи, запроваджений у дію Французький цивільний кодекс 1804 р., та Французький торговий кодекс 1809 р. Ці заходи сприяли розвитку мануфактурного виробництва, викупу селянами земель у поміщиків, урбанізації міст.

Важливою подією, для подальшого розвитку міждержавної інтеграції на території Німеччини,стало включення до Федерального акту положення, яке передбачало започаткування дискусій щодо комерції та комунікації між державами в рамках роботи Асамблеї (ст. 19).

Варто сказати, що для цього були об’єктивні економічні чинники. Зокрема, існування більше ніж 1800 митних кордонів на суші та 32 митних станцій увздовж Рейну заважало становленню конкурентоспроможного національного німецького промислового виробництва, залишаючи його у нерівному становищі по відношенню до французьких, голландських та англійських товарів.

Визнаючи ризики подальшого перебування у роздрібненому стані, німецький політичний естемблишмент почав шукати шляхи виходу із цієї ситуації, зокрема баденський урядовець Ф. Небеніус, в підготовленому ним меморандумі, висловив думку, що ефективним засобом допомоги німецькій індустрії, мало стати створення загальнонімецького митного союзу.

Важливий крок на цьому шляху був зроблений урядом Пруссії, який у травні 1818 р. ухвалив «Закон про митне та споживче оподаткування іноземних товарів та пересування між різними провінціями» (далі Закон). Так, відповідно до п. 16 цього документу, на території Пруссії забезпечувалась право фізичних осіб на вільне пересування між провінціями, та заборонялось введення будь-яких заходів обмежувального характеру по відношенню до цього права. Цим Законом ліквідовувались усі державні, комунальні та приватні внутрішні митниці. У той же час, іноземні купці, які проїжджали крізь обидві частини Пруссії, повинні були сплатити в’їзний та виїзний збори тільки один раз згідно повного тарифу у провінції, яка їм перша зустрічалась при в’їзді або виїзді з території держави (п.23).

Вже того ж року, Пруссія провела успішні перемовини з Шварцбургом-Зондерсгаузеном, маленькою державою – анклавом на території Пруссії. Як результат, Шварцбург-Зондерсгаузен приєднався до митного тарифу Пруссії, що надало поштовх до подальшого розвитку інтеграційних процесів.

Протягом 1820 – 1825 рр. відбулась серія перемовин між Баварією, Вюртембергом, Баденом, та Гессен - Дармштадтом з метою створення митного союзу. Сторони не прийшли до єдиного бачення такого об’єднання, оскільки розрізнялися погляди стосовно розміру митного тарифу та організації митної адміністрації. Натомість, у 1828 р., діалог між Баварією та Вюртембергом було поновлено і сторони створили Південний німецький митний союз.

У цій ситуації князівство Гессен - Дармштадт опинилося в складній ситуації, оскільки воно знаходилось між двома митними союзами. У той же час, більшість його експорту було скеровано до ринку Пруссії, тому були проведені перемовини, у результаті яких, того ж року, було створено Прусько-Гесенський Митний Союз. Натомість, В. Хендерсон звертає увагу на існування додаткового договору, яким Гессен - Дармштадт зобов’язувався не тільки використовувати саме прусську митну номенклатуру, а ще й надати прусському митному контролеру більші повноваження, а ніж ті, які були передбачені основним договором. Також, Гессен-Дармштадт погоджувався визнавати зовнішні торгівельні угоди Пруссії, укладені з третіми державами, не маючими спільних з Гессен-Дармштадом кордонів.

Економічні результати цього митного об’єднання полягали в зростанні торгівлі між його учасниками завдяки застосуванню принципів вільної торгівлі. Це, в свою чергу, призвело до початку валютної інтеграції та введенням у загальний обіг прусського талеру. Також це позитивно вплинуло на посилення економічних позицій Прусько-Гесенського Митного Союзу по відношенню до третіх країн та зростанню політичного авторитету Німеччини загалом. Це мало велике значення, оскільки, прусська політична еліта розглядала митний союз, як першу сходинку до створення єдиної німецької держави.

На противагу двом митним союзом у вересні 1828 р. за підтримки Англії та Австрії був створений Серединний німецький торгівельний союз, який включав Саксонію, Ганновер, Гессен-Кассел, більшість Тюрінгенський герцогств, Брауншвейг, Бремен, Ольденбург і Франкфурт-на-Майні. Натомість, головним досягненням цього об’єднання було сприяння транзиту товарів через територію Німеччини. Так, англійські товари могли бути безперешкодно імпортовані в Бремен або Гамбург, транспортовані до Лейпцигу, або Франкфурту-на-Майні,а далі контрабандним шляхом потрапляти на територію Пруссії, Гессен-Дармштадта, Баварії та Вюртемберга.

Слід зазначити, що до кінця 1828 р., усі німецькі держави за виключенням Бадена, Гамбурга, Мекленбурга-Штерліца, Мекленбурга-Штервіна, увійшли до зазначених економічних об’єднань.

Натомість, у короткостроковій перспективі, Південний німецький митний союз та Серединний німецький торгівельний союз продемонстрували свою неспроможність до економічної міждержавної інтеграції.

Вже за шість років, Південний німецький митний союз та Серединний німецький комерційний союз припинили своє існування, після того як протягом 1831-1834 рр. держави-учасники цих інтеграційних об’єднань поступово приєдналися до Прусько-Гесенського Митного Союзу, а саме: у 1831р – Гессен Касселя, у 1833р. – Баварія та Вюртембург, в 1834 р. – Баден, Саксонія, та Тюрінгія. Так, саме 1834 р. – прийнято вважати роком заснування Німецького митного союзу.

Варто зазначити, що Німецький митний союз неодноразово міг стати основою для більш амбітного міждержавного економічного інтеграційного проекту. Так, у серпні 1832 р., Ганновер за підтримки Великобританії запропонував розпочати створення європейського митного союзу на основі Німецького Союзу, але Пруссія відкинула цю пропозицію як неприйнятну. В свою чергу, схожа пропозиція пролунала і з боку Австрії, яка запропонувала утворити центральноєвропейський митний союз, до якого окрім німецьких держав, увійшли б Голландія, Бельгія, та Швейцарія. Натомість, Пруссія активно та успішно протидіяла усім спробам абсорбувати власне митне об’єднання в більш широкий міждержавний інтеграційний проект. Це дало змогу В. Хендерсону зробити висновок, що Пруссія розглядала Митний Союз, як суто «німецьку інституцію» і не бажала надавати їй міжнародного характеру.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 21
2  
Користувачів 606
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Чи отримуєте Ви стипендію?