Доступ до екологічної інформації


Доступ до екологічної інформації


Право на доступ до екологічної інформації можна роз­глядати як право і необхідність людини (громадянина) бути достат­ньо поінформованою про можливі загрози та наслідки, зумовлені ста­ном навколишнього середовища для здійснення свідомого вибору своєї поведінки.

Специфіку цього права на інформацію визначено в ч. 2. ст. 50 Кон­ституції України, вона є частиною закріпленого нормами цієї статті права на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди.

Право на цей вид інформації, за ч. 2 ст. 50 Конституції, складаєть­ся з трьох елементів:

1) це право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту;

2) це право поширювати таку інформацію;

3) норма, за якою така інформація ніким не може бути засекре­чена.

Специфікою права на екологічну інформацію, за якою вона від­різняє його від загальних інформаційних прав, є саме третій елемент, який виключається за звичайних умов введення обмежень щодо цієї інформації.

У міжнародних актах право на отримання екологічної інформації, зокрема, передбачено Конвенцією про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень і доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля.

Безпосередньо питання доступу до екологічної інформації регу­люються ст. 4 цієї Конвенції. У ній зазначено, що держав­ні органи сторін-учасниць у відповідь на запит про надання еколо­гічної інформації повинні надавати громадськості таку інформацію в рамках національного законодавства, включаючи, при необхіднос­ті і можливості, копії фактичних документів, які містять або охоплю­ють таку інформацію.

В наданні екологічної інформації може бути відмовле­но, якщо надання такої інформації може негативно вплинути на: кон­фіденційність діяльності державних органів, міжнародні стосунки, на­ціональну оборот або державну безпеку, відправлення правосуддя, конфіденційність комерційної та промислової інформації, права ін­телектуальної власності, конфіденційність особистих даних, інтере­си третьої сторони, яка надала інформацію; навколишнє середовище.


Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Ctrl + Enter
Статистика
1  
Всього матеріалів 4271
0  
Всього коментарів 1
0  
Користувачів 24
Оновлення new
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених іноземцями або особами без громадянства за межами України
  • Іноземці або особи без громадянства, що не проживають постійно в Україні, які вчинили злочини за її межами, підлягають в Україні відповідальності за
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених громадянами України або особами без громадянства за межами України
  • Громадяни України та особи без громадянства, що постійно проживають в Україні, які вчинили злочини за її межами, підлягають кримінальній
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених на території України
  • Особи, які вчинили злочини на території України, підлягають кримінальній відповідальності за КК України.  Злочин визнається вчиненим на території
  • Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі
  • Закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі
  • Закон про кримінальну відповідальність набирає чинності через 10 (десять) днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим
Наші партнери
Інформація
Голосування
Чого бракує сайту ?