Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Правовий режим інформаційних ресурсів


Правовий режим інформаційних ресурсів

Найбільш універсальне
визначення інформаційного ресурсу міститься в Законі України «Про національну програму інформатизації».
Згідно зі ст. 1 Закону, інформаційний
ресурс
– це сукупність документів в інформаційних системах.

На жаль, у національному
законодавстві немає єдиного визначення правового режиму інформаційних ресурсів,
а більшість нормативно-правових актів регулюють правові режими інформаційних
ресурсів в окремих інформаційних системах. Проте саме єдиний правовий режим
може бути тією універсальною характеристикою, що об’єднує окремі документи в
цілісну інформаційну систему.

Така концепція набула
широкого визнання в науковій літерату­рі, де вже достатньо давно
використовується поняття правовий ре­жим інформаційних ресурсів, яким
характеризується сукупність пра­вових норм, що регулюють суспільні відносини
щодо того чи іншого інформаційного ресурсу. “Правові норми вданому випадку
встановлюють обов’язкові вимоги, без яких інформаційний ресурс не мож­на
включити до системи правових відносин і отримати повноцінні га­рантії в процесі
взаємодії суб’єктів з приводу конкретних об’єктів да­ного ресурсу”.

Правовий режим інформаційного
ресурсу складається з правових норм, що визначають ключові правила, за якими
той чи той інформаційний ресурс може бути залучений в обіг інформації в
суспільстві.

Такими нормами, є:

1) право власності на інформацію, окремі документи та масиви документів
в інформаційних системах;

Підставами виникнення права
власності на інформацію є:

– створення інформації своїми
силами і своїм коштом

– договір на створення
інформації

– договір, що містить умови
переходу права власності на інформацію до іншої особи

2) порядок документування інформації, надання документам юридичної
сили та її підтвердження;

3) категорії інформації відповідно до рівня доступу до неї;

4) мета й порядок захисту інформації.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+
Наступний розділ