Правові основи адміністрування домену UA


Правові основи адміністрування домену UA


Серед означених об'єктів правовідносин слід виділити такий спе­цифічний, властивий лише Інтернет, як доменні імена.

Закон України "Про телекомунікації” визначає, що домен - це частина ієрархічного адресного простору Інтернет, яка має унікаль­ну назву, що її ідентифікує, обслуговується групою серверів домен­них імен та централізовано адмініструється.

В українському сегменті Інтернет на законодавчому рівні виокремлюються:

домен UA - це домен верхнього рівня ієрархічного адресного простору Інтернет, створений на основі кодування назв кра­їн відповідно до міжнародних стандартів, для обслуговування адресного простору українського сегмента Інтернет;

домен другого рівня - частина адресного простору мережі Інтернет, що розміщена на другому рівні ієрархії імен у цій ме­режі.

Ключовим аспектом забезпечення функціонування українського сегмента Інтернет є адміністрування адресного простору.

За ст. 56 Закону України "Про телекомунікації”, адміністрування адресного простору українського сегмента Інтернет включає комплекс організаційно-технічних заходів, необхідних для забезпечення функціонування технічних засобів підтримки адресу ванни, у тому числі серверів доменних назв українського сегмента Інтернет, реє­стру домену UA в координації з міжнародною системою адміністрування Інтернет, спрямованих на систематизацію та оптимізацію ви­користання, обліку її адміністрування доменів другого рівня, а також створення умов для використання простору доменних імен на принципах рівного доступу, захисту прав споживачів послуг Інтернет та вільної конкуренції.

Основними завданнями адміністрування адресного простору укра­їнського сегмента Інтернет, який здійснюється уповноваженою організацією, є:

1) створення реєстру доменних назв і адрес мережі українського сегмента Інтернет;

2) створення реєстру доменних назв у домені UA;

3) створення і підтримка автоматизованої системи реєстрації та обліку доменних назв і адрес українського сегмента Інтернет;

4) забезпечення унікальності, формування та підтримки простору доменних назв другого рівня в домені UA;

5) створення умов для використання адресного простору україн­ського сегмента Інтернет на принципах рівного доступу, оптималь­ного використання, захисту прав споживачів послуг Інтернет та віль­ної конкуренції;

6) представництва та захисту у відповідних міжнародних органі­заціях інтересів споживачів українського сегмента Інтернет.

Адміністрування у домені UA здійснюється недержавною органі­зацією, яка утворюється організаціями операторів та провайдерів Інтернет зареєстрована відповідно до міжнародних вимог.

Нині адміністрування домену UA здійснюється ТоЗВ «Хостмастер». Ця організація формулює правила й визначає політику адміністрування для цього домену.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4285
0  
Всього коментарів 2
0  
Користувачів 20
Наші партнери
Оновлення new
  • Поняття злочину
  • Злочин, як і будь-яке інше правопорушення, є вчинком людини. Поняття злочину в кримінальному законі є універсальною і фундаментальною категорією :
  • Принципи чинності закону України про кримінальну відповідальність
  • Притягнення до кримінально-правової відповідальності певними державними органами в Україні здійснюється на основі кількох принципів, зокрема: 
  • 24 травня відбудеться ЗНО з української мови та літератури
  • Як повідоляє Український центр оцінювання якості освіти: «допуск абітурієнтів до пункту тестування триватиме з 10:15 до 10:50, початок зовнішнього
  • Умови застосування видачі або передачі злочинця
  • Підставою видачі  є вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке відповідно до законодавства України та законодавства запитуючої держави є
  • Універсальний принцип закону України про кримінальну відповідальність
  • Космополітичний (універсальний ) принцип передбачають поширення чинності кримінального законодавства України на суспільно небезпечні діяння, вчинені
Інформація
Голосування
Як часто ти відвідуєш Studies.In.Ua ?